Anglais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
When was your [document] issued?
Demander quand un document a été délivré
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Where was your [document] issued?
Demander où un document a été délivré
Hvornår udløber dit ID?
When does your ID expire?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Could you help me fill out the form?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mit [dokument] er blevet stjålet.
My [document] has been stolen.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Informationerne er fortrolige.
The information is confidential.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Can you give me a receipt for this application?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Hvad hedder du?
What is your name?
Demander le nom d'une personne
Hvor og hvornår er du født?
Could you please tell me your place and date of birth?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Hvor bor du?
Where do you live?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Hvad er din adresse?
What is your address?
Demander l'adresse d'une personne
Hvad er dit statsborgerskab?
What is your citizenship?
Demander la nationalité d'une personne
Hvornår ankom du til [land]?
When did you arrive in [country]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Må jeg se dit ID?
Could you please show me your ID?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Jeg er ___________.
My marital status is ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
single
single
Situation matrimoniale
gift
married
Situation matrimoniale
separeret
separated
Situation matrimoniale
fraskilt
divorced
Situation matrimoniale
samlevende
cohabiting
Situation matrimoniale
i et indregistreret parforhold
in a civil union
Situation matrimoniale
ugifte partnere
unmarried partners
Situation matrimoniale
i et indenlandsk parforhold
in a domestic partnership
Situation matrimoniale
enke
widowed
Situation matrimoniale
Har du børn?
Do you have children?
Demander à une personne si elle a des enfants
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Do you have dependents living with you?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
I would like to reunite with my family.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Jeg vil gerne registreres i byen
I would like to register in the city.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
What documents shall I bring?
Demander quels documents vous devez fournir
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Are there any registration fees?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Jeg er her for at registrere min bopæl
I am here for the domicile registration.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
I would like to apply for a good conduct certificate.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
I would like to apply for a residence permit.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Do I need private health insurance?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
What is covered by the health insurance?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hospitalsgebyrer
Hospital fees
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Speciallægegebyrer
Specialists' fees
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnosetests
Diagnostic tests
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiske indgreb
Surgical procedures
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrisk behandling
Psychiatric treatment
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandbehandlinger
Dental treatments
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Øjenbehandlinger
Eye care treatment
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Why are you requesting the entry visa?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Do I need a visa to visit [country]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
How can I extend my visa?
Demander comment prolonger un visa
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Why has my visa application been rejected?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Can I apply to become a permanent resident?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Do I have to change the license plate of my car?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
I would like to register my vehicle.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Er mit kørekort gyldigt her?
Is my driving licence valid here?
Demander si votre permis de conduire est valide
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
I would like to apply for a provisional driving license.
Demander un permis de conduire provisoire
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
I would like to book my __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoritest
theory test
Type d'examen
køreprøve
driving test
Type d'examen
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
I would like to change the ____________on my driving license.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adressen
address
Objet de la modification
navnet
name
Objet de la modification
billedet
photo
Objet de la modification
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
I would like to add higher categories to my driving license.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
I would like to renew my driving license.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
I would like to replace a ___________ driving license.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
mistet
lost
Type de problème
stjålet
stolen
Type de problème
beskadiget
damaged
Type de problème
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
I would like to appeal my license suspension.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Where can I register for the [language] test?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Jeg har en ren straffeattest
I have a clean criminal record.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
I have the required level of [language].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
What are the fees for citizenship application?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)