Chinois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Demander où trouver un formulaire
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
您的【文件】是什么时候签发的?
Demander quand un document a été délivré
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Demander où un document a été délivré
Hvornår udløber dit ID?
请问您的身份证件何时过期?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
您能帮我填一下这个表格吗?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Demander quels documents vous devez apporter
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mit [dokument] er blevet stjålet.
我的【材料】被偷了。
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Informationerne er fortrolige.
这是机密信息。
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Hvad hedder du?
你叫什么名字?
Demander le nom d'une personne
Hvor og hvornår er du født?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Hvor bor du?
请问您住在哪里?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Hvad er din adresse?
请问您的地址是什么?
Demander l'adresse d'une personne
Hvad er dit statsborgerskab?
请问您的国籍是什么?
Demander la nationalité d'une personne
Hvornår ankom du til [land]?
请问您是何时到达【该国】的?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Må jeg se dit ID?
您能出示一下您的身份证件么?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Jeg er ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Signifier votre situation matrimoniale
single
单身
Situation matrimoniale
gift
已婚
Situation matrimoniale
separeret
分居
Situation matrimoniale
fraskilt
离异
Situation matrimoniale
samlevende
同居
Situation matrimoniale
i et indregistreret parforhold
民事结婚
Situation matrimoniale
ugifte partnere
未婚伴侣
Situation matrimoniale
i et indenlandsk parforhold
同居伴侣关系
Situation matrimoniale
enke
鳏居
Situation matrimoniale
Har du børn?
请问您有孩子吗?
Demander à une personne si elle a des enfants
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
我想要和家人团聚。
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Jeg vil gerne registreres i byen
我想要在这个城市登记入户。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
请问我应该带什么材料?
Demander quels documents vous devez fournir
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
请问有注册费吗?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Jeg er her for at registrere min bopæl
我是来进行住址登记。
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
我想要申请居住证。
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
我想要问一下关于保险的问题。
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
我需要私人的健康保险吗?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
请问该保险涵盖哪些方面?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hospitalsgebyrer
住院费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Speciallægegebyrer
专家费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnosetests
诊疗费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiske indgreb
外科手术
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrisk behandling
精神治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandbehandlinger
牙齿治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Øjenbehandlinger
眼科治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
请问您为什么需要入境签证?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
我该如何续签我的签证?
Demander comment prolonger un visa
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
我想要登记我的车辆。
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Er mit kørekort gyldigt her?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Demander si votre permis de conduire est valide
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
我想要申请临时驾照。
Demander un permis de conduire provisoire
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
我想要预约__________。
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoritest
理论考试
Type d'examen
køreprøve
路考
Type d'examen
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
我想要改动驾照上的__________。
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adressen
地址
Objet de la modification
navnet
名字
Objet de la modification
billedet
照片
Objet de la modification
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
我想要给驾照添加更高的级别。
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
我想要延长我的驾照。
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
我想要更换一个___________ 驾照。
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
mistet
丢失
Type de problème
stjålet
被偷了
Type de problème
beskadiget
受损
Type de problème
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
我想要申诉我的驾照吊销。
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
我想要申请【国家】国籍。
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Jeg har en ren straffeattest
我没有犯罪记录。
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
我的【语言】达到了等级要求。
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
公民身份申请的费用是哪些?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
我的配偶是【国家】公民。
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)