Grec | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Demander où trouver un formulaire
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Demander quand un document a été délivré
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Demander où un document a été délivré
Hvornår udløber dit ID?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Demander quels documents vous devez apporter
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Informationerne er fortrolige.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Hvad hedder du?
Πώς σας λένε;
Demander le nom d'une personne
Hvor og hvornår er du født?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Hvor bor du?
Πού μένετε;
Demander le lieu de résidence d'une personne
Hvad er din adresse?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Demander l'adresse d'une personne
Hvad er dit statsborgerskab?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Demander la nationalité d'une personne
Hvornår ankom du til [land]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Må jeg se dit ID?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Jeg er ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Signifier votre situation matrimoniale
single
ελεύθερος/η
Situation matrimoniale
gift
παντρεμένος/η
Situation matrimoniale
separeret
σε διάσταση
Situation matrimoniale
fraskilt
χωρισμένος/η
Situation matrimoniale
samlevende
συμβίωση
Situation matrimoniale
i et indregistreret parforhold
σε αστική ένωση
Situation matrimoniale
ugifte partnere
ανύπαντροι σύντροφοι
Situation matrimoniale
i et indenlandsk parforhold
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Situation matrimoniale
enke
χήρος/χήρα
Situation matrimoniale
Har du børn?
έχετε παιδιά;
Demander à une personne si elle a des enfants
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Jeg vil gerne registreres i byen
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Demander quels documents vous devez fournir
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Demander s'il y a des frais d'inscription
Jeg er her for at registrere min bopæl
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Demander si une mutuelle est nécessaire
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hospitalsgebyrer
Τέλη νοσοκομείου
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Speciallægegebyrer
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnosetests
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiske indgreb
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrisk behandling
Ψυχιατρική θεραπεία
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandbehandlinger
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Øjenbehandlinger
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Demander comment prolonger un visa
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Er mit kørekort gyldigt her?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Demander si votre permis de conduire est valide
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Demander un permis de conduire provisoire
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoritest
θεωρητική εξέταση
Type d'examen
køreprøve
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Type d'examen
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adressen
διεύθυνση
Objet de la modification
navnet
όνομα
Objet de la modification
billedet
φωτογραφία
Objet de la modification
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
mistet
χαμένη
Type de problème
stjålet
κλεμμένη
Type de problème
beskadiget
κατεστραμμένη
Type de problème
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Jeg har en ren straffeattest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Demander quels sont les frais de naturalisation
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)