Néerlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Demander où trouver un formulaire
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Demander quand un document a été délivré
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Demander où un document a été délivré
Hvornår udløber dit ID?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Mijn [document] werd gestolen.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Informationerne er fortrolige.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Hvad hedder du?
Wat is uw naam?
Demander le nom d'une personne
Hvor og hvornår er du født?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Hvor bor du?
Waar woont u?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Hvad er din adresse?
Wat is uw adres?
Demander l'adresse d'une personne
Hvad er dit statsborgerskab?
Wat is uw nationaliteit?
Demander la nationalité d'une personne
Hvornår ankom du til [land]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Må jeg se dit ID?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Jeg er ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
single
alleenstaand
Situation matrimoniale
gift
gehuwd
Situation matrimoniale
separeret
uit elkaar
Situation matrimoniale
fraskilt
gescheiden
Situation matrimoniale
samlevende
samenwonend
Situation matrimoniale
i et indregistreret parforhold
geregistreerd partnerschap
Situation matrimoniale
ugifte partnere
ongetrouwde partners
Situation matrimoniale
i et indenlandsk parforhold
in een relatie
Situation matrimoniale
enke
verweduwd
Situation matrimoniale
Har du børn?
Heeft u kinderen?
Demander à une personne si elle a des enfants
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Jeg vil gerne registreres i byen
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Welke documenten moet ik meenemen?
Demander quels documents vous devez fournir
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Zijn er registratiekosten?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Jeg er her for at registrere min bopæl
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hospitalsgebyrer
Ziekenhuiskosten
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Speciallægegebyrer
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnosetests
Diagnostische toets
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiske indgreb
Chirurgische ingrepen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrisk behandling
Psychiatrische behandeling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandbehandlinger
Tandheelkundige behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Øjenbehandlinger
Oogzorg behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Waarom vraagt u een visum aan?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Demander comment prolonger un visa
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Er mit kørekort gyldigt her?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Demander si votre permis de conduire est valide
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Demander un permis de conduire provisoire
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoritest
theoretische test
Type d'examen
køreprøve
rijexamen
Type d'examen
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adressen
mijn adres
Objet de la modification
navnet
mijn naam
Objet de la modification
billedet
mijn foto
Objet de la modification
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
mistet
verloren
Type de problème
stjålet
gestolen
Type de problème
beskadiget
beschadigd
Type de problème
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Jeg har en ren straffeattest
Ik heb een blanco strafblad.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)