Suédois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Demander quand un document a été délivré
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Demander où un document a été délivré
Hvornår udløber dit ID?
När går din legitimation ut?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Demander quels documents vous devez apporter
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Informationerne er fortrolige.
Denna information är konfidentiell.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Hvad hedder du?
Vad heter du?
Demander le nom d'une personne
Hvor og hvornår er du født?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Hvor bor du?
Var bor du?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Hvad er din adresse?
Vad är din adress?
Demander l'adresse d'une personne
Hvad er dit statsborgerskab?
Vilken nationalitet tillhör du?
Demander la nationalité d'une personne
Hvornår ankom du til [land]?
När anlände du till [landet]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Må jeg se dit ID?
Kan du visa mig din legitimation?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Jeg er ___________.
Min civilstatus är __________.
Signifier votre situation matrimoniale
single
singel
Situation matrimoniale
gift
gift
Situation matrimoniale
separeret
separerad
Situation matrimoniale
fraskilt
skild
Situation matrimoniale
samlevende
sambo
Situation matrimoniale
i et indregistreret parforhold
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
ugifte partnere
ogift par
Situation matrimoniale
i et indenlandsk parforhold
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
enke
änka
Situation matrimoniale
Har du børn?
Har du barn?
Demander à une personne si elle a des enfants
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Jeg vil gerne registreres i byen
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Vilka dokument ska jag ta med?
Demander quels documents vous devez fournir
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Kostar det något att registrera sig?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Jeg er her for at registrere min bopæl
Jag vill registrera min bostad.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hospitalsgebyrer
Patientavgifter
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Speciallægegebyrer
Specialistkostnader
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnosetests
Diagnostiska prov
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiske indgreb
Kirurgiska ingrepp
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrisk behandling
Psykiatrisk behandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandbehandlinger
Tandbehandlingar
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Øjenbehandlinger
Ögonbehandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Varför begär du ett inresevisum?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Demander comment prolonger un visa
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Er mit kørekort gyldigt her?
Är mitt körkort giltigt här?
Demander si votre permis de conduire est valide
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Demander un permis de conduire provisoire
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoritest
teoriprov
Type d'examen
køreprøve
uppkörning
Type d'examen
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adressen
adressen
Objet de la modification
navnet
namnet
Objet de la modification
billedet
bilden
Objet de la modification
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
mistet
borttappat
Type de problème
stjålet
stulet
Type de problème
beskadiget
förstört
Type de problème
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Jeg har en ren straffeattest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)