Finnois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Demander où trouver un formulaire
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Demander quand un document a été délivré
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Demander où un document a été délivré
Kiam elspiras via legitimilo?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Demander quels documents vous devez apporter
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
La informo estas konfidenca.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Kiel vi nomiĝas?
Mikä sinun nimesi on?
Demander le nom d'une personne
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kie vi loĝas?
Missä sinä asut?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Kio estas via adreso?
Mikä sinun osoitteesi on?
Demander l'adresse d'une personne
Kio estas via civitaneco?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Demander la nationalité d'une personne
Kiam vi alvenis en [lando]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mia edzecostato estas ___________.
Minä olen _________.
Signifier votre situation matrimoniale
senedza
naimaton
Situation matrimoniale
edziĝinta
naimisissa
Situation matrimoniale
apartiga
asumuserossa
Situation matrimoniale
eksedziĝinta
eronnut
Situation matrimoniale
kunviva
avoliitossa
Situation matrimoniale
en civila kuniĝo
rekisteröidyssä parisuhteessa
Situation matrimoniale
fraŭlaj partneroj
parisuhteessa
Situation matrimoniale
en hejma partnereco
avoliitossa
Situation matrimoniale
vidvina
leski
Situation matrimoniale
Ĉu vi havas infanojn?
Onko sinulla lapsia?
Demander à une personne si elle a des enfants
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Mi ŝatus registri en la urbo.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Kion dokumentojn mi alportus?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Demander quels documents vous devez fournir
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Mi ŝatus peti restadpermeson
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Mitä vakuutus kattaa?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hospitalokotizoj
Sairaalakulut
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kotizoj por la ekspertoj
Erikoislääkärikustannukset
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnozoprovoj
Diagnostinen tutkimus
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiset toimenpiteet
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psikiatria kuracado
Psykiatrinen hoito
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Dentaj kuracadoj
Hammashoito
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Okula kuracado
Silmähoito
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Demander comment prolonger un visa
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Demander si votre permis de conduire est valide
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Demander un permis de conduire provisoire
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teorian teston
teoriakokeen
Type d'examen
veturantan teston
inssiajon
Type d'examen
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adreson
osoitetta
Objet de la modification
nomon
nimeä
Objet de la modification
foton
kuvaa
Objet de la modification
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
perdatan
kadonneen
Type de problème
ŝtelatan
varastetun
Type de problème
difektatan
vaurioituneen
Type de problème
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mi havas puran krimliston
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)