Hongrois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Demander où trouver un formulaire
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Demander quand un document a été délivré
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Demander où un document a été délivré
Kiam elspiras via legitimilo?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Demander quels documents vous devez apporter
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ellopták a [dokumentumomat].
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
La informo estas konfidenca.
Az információ bizalmas.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Kiel vi nomiĝas?
Hogy hívják?
Demander le nom d'une personne
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Mikor és hol született?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kie vi loĝas?
Hol lakik?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Kio estas via adreso?
Mi a címe?
Demander l'adresse d'une personne
Kio estas via civitaneco?
Mi az állampolgársága?
Demander la nationalité d'une personne
Kiam vi alvenis en [lando]?
Mikor érkezett [országba]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mia edzecostato estas ___________.
A családi állapotom ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
senedza
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Situation matrimoniale
edziĝinta
házas
Situation matrimoniale
apartiga
külön él a házastársától
Situation matrimoniale
eksedziĝinta
elvált
Situation matrimoniale
kunviva
élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
en civila kuniĝo
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
fraŭlaj partneroj
élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
en hejma partnereco
élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
vidvina
özvegy
Situation matrimoniale
Ĉu vi havas infanojn?
Vannak gyermekei?
Demander à une personne si elle a des enfants
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Élnek önnel eltartottak?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Mi ŝatus registri en la urbo.
Szeretnék regisztrálni.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Kion dokumentojn mi alportus?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Demander quels documents vous devez fournir
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Van regisztrációs díj?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Mi ŝatus peti restadpermeson
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Mit fedez a biztosítás?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hospitalokotizoj
Kórházi költségek
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kotizoj por la ekspertoj
Szakorvos
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnozoprovoj
Diagnosztikai vizsgálatok
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiaj proceduroj
Műtéti beavatkozás
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psikiatria kuracado
Pszichiátriai kezelés
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Dentaj kuracadoj
Fogorvosi kezelés
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Okula kuracado
Szemészeti kezelés
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Demander comment prolonger un visa
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Érvényes itt a jogosítványom?
Demander si votre permis de conduire est valide
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Demander un permis de conduire provisoire
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teorian teston
elméleti vizsga
Type d'examen
veturantan teston
gyakorlati vizsga
Type d'examen
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adreson
cím
Objet de la modification
nomon
név
Objet de la modification
foton
fénykép
Objet de la modification
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
perdatan
elveszett
Type de problème
ŝtelatan
ellopott
Type de problème
difektatan
sérült
Type de problème
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mi havas puran krimliston
Büntetlen előéletű vagyok.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)