Roumain | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Când a fost emis [documentul]?
Demander quand un document a été délivré
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Unde a fost emis [documentul]?
Demander où un document a été délivré
Kiam elspiras via legitimilo?
Când îți expiră ID-ul?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mi s-a furat [documentul].
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
La informo estas konfidenca.
Informația este confidențială.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Kiel vi nomiĝas?
Cum vă cheamă?
Demander le nom d'une personne
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kie vi loĝas?
Unde locuiți?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Kio estas via adreso?
Care este adresa dumneavoastră?
Demander l'adresse d'une personne
Kio estas via civitaneco?
Ce cetățenie aveți?
Demander la nationalité d'une personne
Kiam vi alvenis en [lando]?
Când ați ajuns în [țara]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mia edzecostato estas ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
senedza
Singur
Situation matrimoniale
edziĝinta
Căsătorit/ă
Situation matrimoniale
apartiga
separat/ă
Situation matrimoniale
eksedziĝinta
divorțat/ă
Situation matrimoniale
kunviva
concobinaj
Situation matrimoniale
en civila kuniĝo
într-o uniune civilă
Situation matrimoniale
fraŭlaj partneroj
necăsătorit/ă
Situation matrimoniale
en hejma partnereco
partener/ă de viață
Situation matrimoniale
vidvina
văduv/ă
Situation matrimoniale
Ĉu vi havas infanojn?
Aveți copii?
Demander à une personne si elle a des enfants
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Mi ŝatus registri en la urbo.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Kion dokumentojn mi alportus?
Ce documente trebuie să aduc?
Demander quels documents vous devez fournir
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Există vreo taxă de înregistrare?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Mi ŝatus peti restadpermeson
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hospitalokotizoj
Taxe pentru spitalizare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kotizoj por la ekspertoj
Onorarii ale medicilor specialiști
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnozoprovoj
Test de diagnosticare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiaj proceduroj
Intervenții chirurgicale
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psikiatria kuracado
Tratament psihiatric
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Dentaj kuracadoj
Tratamente dentare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Okula kuracado
Tratamente oftalmologice
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
De ce solicitați o viză de intrare?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Cum îmi pot extinde viza?
Demander comment prolonger un visa
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Demander si votre permis de conduire est valide
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Demander un permis de conduire provisoire
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teorian teston
testul teoretic
Type d'examen
veturantan teston
examenul practic
Type d'examen
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adreson
Adresa
Objet de la modification
nomon
nume
Objet de la modification
foton
fotografia
Objet de la modification
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
perdatan
pierdut
Type de problème
ŝtelatan
furat
Type de problème
difektatan
distrus
Type de problème
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mi havas puran krimliston
Nu am antecedente penale.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Am nivelul necesar de [limbă].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Partenerul meu este __________.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)