Turc | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kie mi povas trovi la formon por ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Demander où trouver un formulaire
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
[belge] ne zaman verildi?
Demander quand un document a été délivré
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[belge] nerede verildi?
Demander où un document a été délivré
Kiam elspiras via legitimilo?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Demander quels documents vous devez apporter
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[belge] belgem çalındı.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
La informo estas konfidenca.
Bu bilgi özeldir.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Kiel vi nomiĝas?
Adınız nedir?
Demander le nom d'une personne
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kie vi loĝas?
Nerede yaşıyorsunuz?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Kio estas via adreso?
İkamet adresiniz nedir?
Demander l'adresse d'une personne
Kio estas via civitaneco?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Demander la nationalité d'une personne
Kiam vi alvenis en [lando]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mia edzecostato estas ___________.
Medeni halim ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
senedza
bekar
Situation matrimoniale
edziĝinta
evli
Situation matrimoniale
apartiga
ayrılmış
Situation matrimoniale
eksedziĝinta
boşanmış
Situation matrimoniale
kunviva
birlikte yaşıyor
Situation matrimoniale
en civila kuniĝo
medeni birliktelik
Situation matrimoniale
fraŭlaj partneroj
evlenmemiş çift
Situation matrimoniale
en hejma partnereco
medeni ortaklık içinde
Situation matrimoniale
vidvina
dul
Situation matrimoniale
Ĉu vi havas infanojn?
Çocuğunuz var mı?
Demander à une personne si elle a des enfants
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Mi ŝatus registri en la urbo.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Kion dokumentojn mi alportus?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Demander quels documents vous devez fournir
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Mi ŝatus peti restadpermeson
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hospitalokotizoj
Hastane masrafları
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kotizoj por la ekspertoj
Uzman doktor ücretleri
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnozoprovoj
Tanı koyma testleri
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiaj proceduroj
Cerrahi operasyonlar
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psikiatria kuracado
Psikiyatri tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Dentaj kuracadoj
Diş tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Okula kuracado
Göz tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Demander comment prolonger un visa
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Vize başvurum neden reddedildi?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Demander si votre permis de conduire est valide
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Demander un permis de conduire provisoire
Mi ŝatus rezervi mian __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teorian teston
teorik sınav
Type d'examen
veturantan teston
direksiyon sınavı
Type d'examen
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adreson
adres
Objet de la modification
nomon
ad
Objet de la modification
foton
fotoğraf
Objet de la modification
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
perdatan
kayıp
Type de problème
ŝtelatan
çalınmış
Type de problème
difektatan
hasarlı
Type de problème
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mi havas puran krimliston
Sabıka kaydım yoktur.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)