Espéranto | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Demander où trouver un formulaire
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Demander quand un document a été délivré
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Demander où un document a été délivré
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kiam elspiras via legitimilo?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Demander quels documents vous devez apporter
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
La informo estas konfidenca.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Mikä sinun nimesi on?
Kiel vi nomiĝas?
Demander le nom d'une personne
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Missä sinä asut?
Kie vi loĝas?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Mikä sinun osoitteesi on?
Kio estas via adreso?
Demander l'adresse d'une personne
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Kio estas via civitaneco?
Demander la nationalité d'une personne
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Minä olen _________.
Mia edzecostato estas ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
naimaton
senedza
Situation matrimoniale
naimisissa
edziĝinta
Situation matrimoniale
asumuserossa
apartiga
Situation matrimoniale
eronnut
eksedziĝinta
Situation matrimoniale
avoliitossa
kunviva
Situation matrimoniale
rekisteröidyssä parisuhteessa
en civila kuniĝo
Situation matrimoniale
parisuhteessa
fraŭlaj partneroj
Situation matrimoniale
avoliitossa
en hejma partnereco
Situation matrimoniale
leski
vidvina
Situation matrimoniale
Onko sinulla lapsia?
Ĉu vi havas infanojn?
Demander à une personne si elle a des enfants
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Kion dokumentojn mi alportus?
Demander quels documents vous devez fournir
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Mitä vakuutus kattaa?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Sairaalakulut
Hospitalokotizoj
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Erikoislääkärikustannukset
Kotizoj por la ekspertoj
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostinen tutkimus
Diagnozoprovoj
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiset toimenpiteet
Kirurgiaj proceduroj
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrinen hoito
Psikiatria kuracado
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Hammashoito
Dentaj kuracadoj
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Silmähoito
Okula kuracado
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Kial vi petas la enirovizon?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Demander comment prolonger un visa
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Kelpaako ajokorttini täällä?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Demander si votre permis de conduire est valide
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Demander un permis de conduire provisoire
Haluaisin suorittaa ________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoriakokeen
teorian teston
Type d'examen
inssiajon
veturantan teston
Type d'examen
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
osoitetta
adreson
Objet de la modification
nimeä
nomon
Objet de la modification
kuvaa
foton
Objet de la modification
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Haluaisin uusia ajokorttini.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
kadonneen
perdatan
Type de problème
varastetun
ŝtelatan
Type de problème
vaurioituneen
difektatan
Type de problème
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Mi havas puran krimliston
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)