Néerlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Demander où trouver un formulaire
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Demander quand un document a été délivré
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Demander où un document a été délivré
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mijn [document] werd gestolen.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Mikä sinun nimesi on?
Wat is uw naam?
Demander le nom d'une personne
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Missä sinä asut?
Waar woont u?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Mikä sinun osoitteesi on?
Wat is uw adres?
Demander l'adresse d'une personne
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Wat is uw nationaliteit?
Demander la nationalité d'une personne
Koska sinä saavuit [maahan]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Minä olen _________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
naimaton
alleenstaand
Situation matrimoniale
naimisissa
gehuwd
Situation matrimoniale
asumuserossa
uit elkaar
Situation matrimoniale
eronnut
gescheiden
Situation matrimoniale
avoliitossa
samenwonend
Situation matrimoniale
rekisteröidyssä parisuhteessa
geregistreerd partnerschap
Situation matrimoniale
parisuhteessa
ongetrouwde partners
Situation matrimoniale
avoliitossa
in een relatie
Situation matrimoniale
leski
verweduwd
Situation matrimoniale
Onko sinulla lapsia?
Heeft u kinderen?
Demander à une personne si elle a des enfants
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Welke documenten moet ik meenemen?
Demander quels documents vous devez fournir
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Zijn er registratiekosten?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Mitä vakuutus kattaa?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Sairaalakulut
Ziekenhuiskosten
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Erikoislääkärikustannukset
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostinen tutkimus
Diagnostische toets
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiset toimenpiteet
Chirurgische ingrepen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrinen hoito
Psychiatrische behandeling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Hammashoito
Tandheelkundige behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Silmähoito
Oogzorg behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Waarom vraagt u een visum aan?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Demander comment prolonger un visa
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Kelpaako ajokorttini täällä?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Demander si votre permis de conduire est valide
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Demander un permis de conduire provisoire
Haluaisin suorittaa ________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoriakokeen
theoretische test
Type d'examen
inssiajon
rijexamen
Type d'examen
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
osoitetta
mijn adres
Objet de la modification
nimeä
mijn naam
Objet de la modification
kuvaa
mijn foto
Objet de la modification
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
kadonneen
verloren
Type de problème
varastetun
gestolen
Type de problème
vaurioituneen
beschadigd
Type de problème
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ik heb een blanco strafblad.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)