Polonais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Demander où trouver un formulaire
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander quand un document a été délivré
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander où un document a été délivré
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Demander quels documents vous devez apporter
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mój [dokument] został skradziony.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Składam podanie w imieniu _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Podane informacje są poufne.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Mikä sinun nimesi on?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Demander le nom d'une personne
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Missä sinä asut?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Mikä sinun osoitteesi on?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Demander l'adresse d'une personne
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Demander la nationalité d'une personne
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Minä olen _________.
Mój stan cywilny: _____.
Signifier votre situation matrimoniale
naimaton
kawaler/panna
Situation matrimoniale
naimisissa
żonaty/zamężna
Situation matrimoniale
asumuserossa
w separacji
Situation matrimoniale
eronnut
rozwodnik/rozwódka
Situation matrimoniale
avoliitossa
w konkubinacie
Situation matrimoniale
rekisteröidyssä parisuhteessa
w rejestrowanym związku partnerskim
Situation matrimoniale
parisuhteessa
w związku partnerskim
Situation matrimoniale
avoliitossa
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Situation matrimoniale
leski
wdowiec/wdowa
Situation matrimoniale
Onko sinulla lapsia?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Demander à une personne si elle a des enfants
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Demander quels documents vous devez fournir
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Mitä vakuutus kattaa?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Sairaalakulut
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Erikoislääkärikustannukset
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostinen tutkimus
Badania diagnostyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiset toimenpiteet
Zabiegi chirurgiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrinen hoito
Leczenie psychiatryczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Hammashoito
Leczenie stomatologiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Silmähoito
Leczenie okulistyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Demander comment prolonger un visa
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Kelpaako ajokorttini täällä?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Demander si votre permis de conduire est valide
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Demander un permis de conduire provisoire
Haluaisin suorittaa ________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoriakokeen
egzamin teoretyczny
Type d'examen
inssiajon
egzamin praktyczny
Type d'examen
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
osoitetta
adres
Objet de la modification
nimeä
nazwisko
Objet de la modification
kuvaa
zdjęcie
Objet de la modification
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Haluaisin uusia ajokorttini.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
kadonneen
zgubienie (prawa jazdy)
Type de problème
varastetun
kradzież (prawa jazdy)
Type de problème
vaurioituneen
zniszczenie (prawa jazdy)
Type de problème
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)