Suédois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Demander quand un document a été délivré
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Demander où un document a été délivré
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
När går din legitimation ut?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Demander quels documents vous devez apporter
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Denna information är konfidentiell.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Mikä sinun nimesi on?
Vad heter du?
Demander le nom d'une personne
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Missä sinä asut?
Var bor du?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Mikä sinun osoitteesi on?
Vad är din adress?
Demander l'adresse d'une personne
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Vilken nationalitet tillhör du?
Demander la nationalité d'une personne
Koska sinä saavuit [maahan]?
När anlände du till [landet]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kan du visa mig din legitimation?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Minä olen _________.
Min civilstatus är __________.
Signifier votre situation matrimoniale
naimaton
singel
Situation matrimoniale
naimisissa
gift
Situation matrimoniale
asumuserossa
separerad
Situation matrimoniale
eronnut
skild
Situation matrimoniale
avoliitossa
sambo
Situation matrimoniale
rekisteröidyssä parisuhteessa
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
parisuhteessa
ogift par
Situation matrimoniale
avoliitossa
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
leski
änka
Situation matrimoniale
Onko sinulla lapsia?
Har du barn?
Demander à une personne si elle a des enfants
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Vilka dokument ska jag ta med?
Demander quels documents vous devez fournir
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Kostar det något att registrera sig?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Jag vill registrera min bostad.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Mitä vakuutus kattaa?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Sairaalakulut
Patientavgifter
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Erikoislääkärikustannukset
Specialistkostnader
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostinen tutkimus
Diagnostiska prov
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiset toimenpiteet
Kirurgiska ingrepp
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrinen hoito
Psykiatrisk behandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Hammashoito
Tandbehandlingar
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Silmähoito
Ögonbehandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Varför begär du ett inresevisum?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Demander comment prolonger un visa
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Kelpaako ajokorttini täällä?
Är mitt körkort giltigt här?
Demander si votre permis de conduire est valide
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Demander un permis de conduire provisoire
Haluaisin suorittaa ________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoriakokeen
teoriprov
Type d'examen
inssiajon
uppkörning
Type d'examen
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
osoitetta
adressen
Objet de la modification
nimeä
namnet
Objet de la modification
kuvaa
bilden
Objet de la modification
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Haluaisin uusia ajokorttini.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
kadonneen
borttappat
Type de problème
varastetun
stulet
Type de problème
vaurioituneen
förstört
Type de problème
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)