Néerlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Demander où trouver un formulaire
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Demander quand un document a été délivré
Où votre [document] a été délivré ?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Demander où un document a été délivré
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mijn [document] werd gestolen.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Ces informations sont confidentielles.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Comment vous appelez-vous ?
Wat is uw naam?
Demander le nom d'une personne
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Où résidez-vous ?
Waar woont u?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Où habitez-vous ?
Wat is uw adres?
Demander l'adresse d'une personne
Quelle est votre nationalité ?
Wat is uw nationaliteit?
Demander la nationalité d'une personne
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Ma situation matrimoniale est _____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
célibataire
alleenstaand
Situation matrimoniale
Marié(e)
gehuwd
Situation matrimoniale
Séparé(e)
uit elkaar
Situation matrimoniale
Divorcé(e)
gescheiden
Situation matrimoniale
en concubinage
samenwonend
Situation matrimoniale
dans une union civile
geregistreerd partnerschap
Situation matrimoniale
en concubinage
ongetrouwde partners
Situation matrimoniale
en partenariat domestique
in een relatie
Situation matrimoniale
veuf/veuve
verweduwd
Situation matrimoniale
Vous avez des enfants ?
Heeft u kinderen?
Demander à une personne si elle a des enfants
Vous avez des personnes à charge ?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Je voudrais réunir ma famille.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Quels documents dois-je apporter ?
Welke documenten moet ik meenemen?
Demander quels documents vous devez fournir
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Zijn er registratiekosten?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Frais hospitaliers
Ziekenhuiskosten
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Frais de consultation d'un spécialiste
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tests diagnostiques
Diagnostische toets
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Opérations chirurgicales
Chirurgische ingrepen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Traitement psychiatrique
Psychiatrische behandeling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Soins dentaires
Tandheelkundige behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Soins oculaires
Oogzorg behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Waarom vraagt u een visum aan?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Demander comment prolonger un visa
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Demander si votre permis de conduire est valide
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Demander un permis de conduire provisoire
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
le code
theoretische test
Type d'examen
la conduite
rijexamen
Type d'examen
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
mon adresse
mijn adres
Objet de la modification
mon nom
mijn naam
Objet de la modification
ma photo
mijn foto
Objet de la modification
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
perdu
verloren
Type de problème
volé
gestolen
Type de problème
abîmé
beschadigd
Type de problème
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ik heb een blanco strafblad.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mon conjoint est [nationalité].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)