Néerlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Demander où trouver un formulaire
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Demander quand un document a été délivré
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Waar werd uw [document] afgegeven?
Demander où un document a été délivré
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mijn [document] werd gestolen.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Πώς σας λένε;
Wat is uw naam?
Demander le nom d'une personne
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Πού μένετε;
Waar woont u?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Wat is uw adres?
Demander l'adresse d'une personne
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Wat is uw nationaliteit?
Demander la nationalité d'une personne
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
ελεύθερος/η
alleenstaand
Situation matrimoniale
παντρεμένος/η
gehuwd
Situation matrimoniale
σε διάσταση
uit elkaar
Situation matrimoniale
χωρισμένος/η
gescheiden
Situation matrimoniale
συμβίωση
samenwonend
Situation matrimoniale
σε αστική ένωση
geregistreerd partnerschap
Situation matrimoniale
ανύπαντροι σύντροφοι
ongetrouwde partners
Situation matrimoniale
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in een relatie
Situation matrimoniale
χήρος/χήρα
verweduwd
Situation matrimoniale
έχετε παιδιά;
Heeft u kinderen?
Demander à une personne si elle a des enfants
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Heeft u inwonende personen ten laste?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Welke documenten moet ik meenemen?
Demander quels documents vous devez fournir
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Zijn er registratiekosten?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Τέλη νοσοκομείου
Ziekenhuiskosten
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostische toets
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Χειρουργικές επεμβάσεις
Chirurgische ingrepen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatrische behandeling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandheelkundige behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Oogzorg behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Waarom vraagt u een visum aan?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Demander comment prolonger un visa
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Demander si votre permis de conduire est valide
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Demander un permis de conduire provisoire
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
θεωρητική εξέταση
theoretische test
Type d'examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
rijexamen
Type d'examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
διεύθυνση
mijn adres
Objet de la modification
όνομα
mijn naam
Objet de la modification
φωτογραφία
mijn foto
Objet de la modification
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
χαμένη
verloren
Type de problème
κλεμμένη
gestolen
Type de problème
κατεστραμμένη
beschadigd
Type de problème
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ik heb een blanco strafblad.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)