Néerlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Hol találom a ____űrlapot?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Demander où trouver un formulaire
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Demander quand un document a été délivré
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Demander où un document a été délivré
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Ellopták a [dokumentumomat].
Mijn [document] werd gestolen.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Az információ bizalmas.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Hogy hívják?
Wat is uw naam?
Demander le nom d'une personne
Mikor és hol született?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Hol lakik?
Waar woont u?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Mi a címe?
Wat is uw adres?
Demander l'adresse d'une personne
Mi az állampolgársága?
Wat is uw nationaliteit?
Demander la nationalité d'une personne
Mikor érkezett [országba]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

A családi állapotom ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
egyedülálló/hajadon/nőtlen
alleenstaand
Situation matrimoniale
házas
gehuwd
Situation matrimoniale
külön él a házastársától
uit elkaar
Situation matrimoniale
elvált
gescheiden
Situation matrimoniale
élettársi kapcsolatban van
samenwonend
Situation matrimoniale
regisztrált élettársi kapcsolatban van
geregistreerd partnerschap
Situation matrimoniale
élettársi kapcsolatban van
ongetrouwde partners
Situation matrimoniale
élettársi kapcsolatban van
in een relatie
Situation matrimoniale
özvegy
verweduwd
Situation matrimoniale
Vannak gyermekei?
Heeft u kinderen?
Demander à une personne si elle a des enfants
Élnek önnel eltartottak?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Szeretném egyesíteni a családomat.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Szeretnék regisztrálni.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Welke documenten moet ik meenemen?
Demander quels documents vous devez fournir
Van regisztrációs díj?
Zijn er registratiekosten?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Mit fedez a biztosítás?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Kórházi költségek
Ziekenhuiskosten
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Szakorvos
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnostische toets
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Műtéti beavatkozás
Chirurgische ingrepen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Pszichiátriai kezelés
Psychiatrische behandeling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Fogorvosi kezelés
Tandheelkundige behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Szemészeti kezelés
Oogzorg behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Miért igényli a beutazási vízumot?
Waarom vraagt u een visum aan?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Demander comment prolonger un visa
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Érvényes itt a jogosítványom?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Demander si votre permis de conduire est valide
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Demander un permis de conduire provisoire
Szeretném lefoglalni a __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
elméleti vizsga
theoretische test
Type d'examen
gyakorlati vizsga
rijexamen
Type d'examen
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
cím
mijn adres
Objet de la modification
név
mijn naam
Objet de la modification
fénykép
mijn foto
Objet de la modification
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Szeretném megújítani a jogosítványom
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
elveszett
verloren
Type de problème
ellopott
gestolen
Type de problème
sérült
beschadigd
Type de problème
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Büntetlen előéletű vagyok.
Ik heb een blanco strafblad.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)