Roumain | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Când a fost emis [documentul]?
Demander quand un document a été délivré
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Unde a fost emis [documentul]?
Demander où un document a été délivré
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Când îți expiră ID-ul?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Può aiutarmi a compilare il modulo?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mi s-a furat [documentul].
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Le informazioni sono riservate.
Informația este confidențială.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Come si chiama?
Cum vă cheamă?
Demander le nom d'une personne
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Dove risiede?
Unde locuiți?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Qual è il suo indirizzo?
Care este adresa dumneavoastră?
Demander l'adresse d'une personne
Qual è la sua cittadinanza?
Ce cetățenie aveți?
Demander la nationalité d'une personne
Quando è arrivato/a in [stato]?
Când ați ajuns în [țara]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Il mio stato civile è __________.
Starea mea civilă este ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
celibe (m) / nubile (f)
Singur
Situation matrimoniale
coniugato/a
Căsătorit/ă
Situation matrimoniale
separato/a
separat/ă
Situation matrimoniale
divorziato/a
divorțat/ă
Situation matrimoniale
convivente
concobinaj
Situation matrimoniale
in un'unione civile
într-o uniune civilă
Situation matrimoniale
in una coppia non sposata
necăsătorit/ă
Situation matrimoniale
in un'unione di fatto
partener/ă de viață
Situation matrimoniale
vedovo/a
văduv/ă
Situation matrimoniale
Ha figli?
Aveți copii?
Demander à une personne si elle a des enfants
Ha familiari a carico?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Quali documenti devo portare?
Ce documente trebuie să aduc?
Demander quels documents vous devez fournir
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Există vreo taxă de înregistrare?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Spese ospedaliere
Taxe pentru spitalizare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Spese per la consultazione di uno specialista
Onorarii ale medicilor specialiști
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Test diagnostici
Test de diagnosticare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Operazioni chirurgiche
Intervenții chirurgicale
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Trattamento psichiatrico
Tratament psihiatric
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Cure dentali
Tratamente dentare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Cure oculistiche
Tratamente oftalmologice
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
De ce solicitați o viză de intrare?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Cum îmi pot extinde viza?
Demander comment prolonger un visa
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
La mia patente di guida è valida?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Demander si votre permis de conduire est valide
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Demander un permis de conduire provisoire
Vorrei prenotare l' __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
esame di teoria
testul teoretic
Type d'examen
esame di guida
examenul practic
Type d'examen
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
l'indirizzo
Adresa
Objet de la modification
il nome
nume
Objet de la modification
la foto
fotografia
Objet de la modification
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
smarrita
pierdut
Type de problème
rubata
furat
Type de problème
deteriorata
distrus
Type de problème
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Non ho precedenti penali.
Nu am antecedente penale.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Ho il livello richiesto di [lingua].
Am nivelul necesar de [limbă].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Partenerul meu este __________.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)