Anglais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Where can I find the form for ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
When was your [document] issued?
Demander quand un document a été délivré
Waar werd uw [document] afgegeven?
Where was your [document] issued?
Demander où un document a été délivré
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
When does your ID expire?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Could you help me fill out the form?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mijn [document] werd gestolen.
My [document] has been stolen.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
I am completing this application on behalf of _____ .
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Deze informatie is vertrouwelijk.
The information is confidential.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Can you give me a receipt for this application?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Wat is uw naam?
What is your name?
Demander le nom d'une personne
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Could you please tell me your place and date of birth?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Waar woont u?
Where do you live?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Wat is uw adres?
What is your address?
Demander l'adresse d'une personne
Wat is uw nationaliteit?
What is your citizenship?
Demander la nationalité d'une personne
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
When did you arrive in [country]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Could you please show me your ID?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mijn burgerlijke staat is ___________.
My marital status is ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
alleenstaand
single
Situation matrimoniale
gehuwd
married
Situation matrimoniale
uit elkaar
separated
Situation matrimoniale
gescheiden
divorced
Situation matrimoniale
samenwonend
cohabiting
Situation matrimoniale
geregistreerd partnerschap
in a civil union
Situation matrimoniale
ongetrouwde partners
unmarried partners
Situation matrimoniale
in een relatie
in a domestic partnership
Situation matrimoniale
verweduwd
widowed
Situation matrimoniale
Heeft u kinderen?
Do you have children?
Demander à une personne si elle a des enfants
Heeft u inwonende personen ten laste?
Do you have dependents living with you?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
I would like to reunite with my family.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
I would like to register in the city.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Welke documenten moet ik meenemen?
What documents shall I bring?
Demander quels documents vous devez fournir
Zijn er registratiekosten?
Are there any registration fees?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
I am here for the domicile registration.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
I would like to apply for a residence permit.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Do I need private health insurance?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
What is covered by the health insurance?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Ziekenhuiskosten
Hospital fees
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Specialists' fees
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostische toets
Diagnostic tests
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgische ingrepen
Surgical procedures
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrische behandeling
Psychiatric treatment
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandheelkundige behandelingen
Dental treatments
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oogzorg behandelingen
Eye care treatment
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Why are you requesting the entry visa?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Do I need a visa to visit [country]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
How can I extend my visa?
Demander comment prolonger un visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Why has my visa application been rejected?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Can I apply to become a permanent resident?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Do I have to change the license plate of my car?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
I would like to register my vehicle.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Is my driving licence valid here?
Demander si votre permis de conduire est valide
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
I would like to apply for a provisional driving license.
Demander un permis de conduire provisoire
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
I would like to book my __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
theoretische test
theory test
Type d'examen
rijexamen
driving test
Type d'examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
I would like to change the ____________on my driving license.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
mijn adres
address
Objet de la modification
mijn naam
name
Objet de la modification
mijn foto
photo
Objet de la modification
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
I would like to add higher categories to my driving license.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
I would like to renew my driving license.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
I would like to replace a ___________ driving license.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
verloren
lost
Type de problème
gestolen
stolen
Type de problème
beschadigd
damaged
Type de problème
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
I would like to appeal my license suspension.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Where can I register for the [language] test?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Ik heb een blanco strafblad.
I have a clean criminal record.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
I have the required level of [language].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
What are the fees for citizenship application?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)