Chinois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Demander où trouver un formulaire
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
您的【文件】是什么时候签发的?
Demander quand un document a été délivré
Waar werd uw [document] afgegeven?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Demander où un document a été délivré
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
请问您的身份证件何时过期?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
您能帮我填一下这个表格吗?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Demander quels documents vous devez apporter
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mijn [document] werd gestolen.
我的【材料】被偷了。
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
我在帮____ 填写申请表格。
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Deze informatie is vertrouwelijk.
这是机密信息。
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Wat is uw naam?
你叫什么名字?
Demander le nom d'une personne
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Waar woont u?
请问您住在哪里?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Wat is uw adres?
请问您的地址是什么?
Demander l'adresse d'une personne
Wat is uw nationaliteit?
请问您的国籍是什么?
Demander la nationalité d'une personne
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
请问您是何时到达【该国】的?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
您能出示一下您的身份证件么?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mijn burgerlijke staat is ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Signifier votre situation matrimoniale
alleenstaand
单身
Situation matrimoniale
gehuwd
已婚
Situation matrimoniale
uit elkaar
分居
Situation matrimoniale
gescheiden
离异
Situation matrimoniale
samenwonend
同居
Situation matrimoniale
geregistreerd partnerschap
民事结婚
Situation matrimoniale
ongetrouwde partners
未婚伴侣
Situation matrimoniale
in een relatie
同居伴侣关系
Situation matrimoniale
verweduwd
鳏居
Situation matrimoniale
Heeft u kinderen?
请问您有孩子吗?
Demander à une personne si elle a des enfants
Heeft u inwonende personen ten laste?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
我想要和家人团聚。
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
我想要在这个城市登记入户。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Welke documenten moet ik meenemen?
请问我应该带什么材料?
Demander quels documents vous devez fournir
Zijn er registratiekosten?
请问有注册费吗?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
我是来进行住址登记。
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
我想要申请居住证。
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
我想要问一下关于保险的问题。
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
我需要私人的健康保险吗?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
请问该保险涵盖哪些方面?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Ziekenhuiskosten
住院费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kosten voor het raadplegen van een specialist
专家费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostische toets
诊疗费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgische ingrepen
外科手术
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrische behandeling
精神治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandheelkundige behandelingen
牙齿治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oogzorg behandelingen
眼科治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
请问您为什么需要入境签证?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
我该如何续签我的签证?
Demander comment prolonger un visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
我想要登记我的车辆。
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Is mijn rijbewijs hier geldig?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Demander si votre permis de conduire est valide
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
我想要申请临时驾照。
Demander un permis de conduire provisoire
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
我想要预约__________。
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
theoretische test
理论考试
Type d'examen
rijexamen
路考
Type d'examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
我想要改动驾照上的__________。
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
mijn adres
地址
Objet de la modification
mijn naam
名字
Objet de la modification
mijn foto
照片
Objet de la modification
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
我想要给驾照添加更高的级别。
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
我想要延长我的驾照。
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
我想要更换一个___________ 驾照。
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
verloren
丢失
Type de problème
gestolen
被偷了
Type de problème
beschadigd
受损
Type de problème
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
我想要申诉我的驾照吊销。
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
我想要申请【国家】国籍。
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Ik heb een blanco strafblad.
我没有犯罪记录。
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
我的【语言】达到了等级要求。
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
公民身份申请的费用是哪些?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
我的配偶是【国家】公民。
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)