Finnois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Demander où trouver un formulaire
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Demander quand un document a été délivré
Waar werd uw [document] afgegeven?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Demander où un document a été délivré
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Demander quels documents vous devez apporter
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mijn [document] werd gestolen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Deze informatie is vertrouwelijk.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Wat is uw naam?
Mikä sinun nimesi on?
Demander le nom d'une personne
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Waar woont u?
Missä sinä asut?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Wat is uw adres?
Mikä sinun osoitteesi on?
Demander l'adresse d'une personne
Wat is uw nationaliteit?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Demander la nationalité d'une personne
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Minä olen _________.
Signifier votre situation matrimoniale
alleenstaand
naimaton
Situation matrimoniale
gehuwd
naimisissa
Situation matrimoniale
uit elkaar
asumuserossa
Situation matrimoniale
gescheiden
eronnut
Situation matrimoniale
samenwonend
avoliitossa
Situation matrimoniale
geregistreerd partnerschap
rekisteröidyssä parisuhteessa
Situation matrimoniale
ongetrouwde partners
parisuhteessa
Situation matrimoniale
in een relatie
avoliitossa
Situation matrimoniale
verweduwd
leski
Situation matrimoniale
Heeft u kinderen?
Onko sinulla lapsia?
Demander à une personne si elle a des enfants
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Welke documenten moet ik meenemen?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Demander quels documents vous devez fournir
Zijn er registratiekosten?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Mitä vakuutus kattaa?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Ziekenhuiskosten
Sairaalakulut
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Erikoislääkärikustannukset
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostische toets
Diagnostinen tutkimus
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgische ingrepen
Kirurgiset toimenpiteet
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrische behandeling
Psykiatrinen hoito
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandheelkundige behandelingen
Hammashoito
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oogzorg behandelingen
Silmähoito
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Demander comment prolonger un visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Demander si votre permis de conduire est valide
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Demander un permis de conduire provisoire
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
theoretische test
teoriakokeen
Type d'examen
rijexamen
inssiajon
Type d'examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
mijn adres
osoitetta
Objet de la modification
mijn naam
nimeä
Objet de la modification
mijn foto
kuvaa
Objet de la modification
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
verloren
kadonneen
Type de problème
gestolen
varastetun
Type de problème
beschadigd
vaurioituneen
Type de problème
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Ik heb een blanco strafblad.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)