Grec | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Demander où trouver un formulaire
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Demander quand un document a été délivré
Waar werd uw [document] afgegeven?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Demander où un document a été délivré
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Demander quels documents vous devez apporter
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mijn [document] werd gestolen.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Deze informatie is vertrouwelijk.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Wat is uw naam?
Πώς σας λένε;
Demander le nom d'une personne
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Waar woont u?
Πού μένετε;
Demander le lieu de résidence d'une personne
Wat is uw adres?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Demander l'adresse d'une personne
Wat is uw nationaliteit?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Demander la nationalité d'une personne
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Signifier votre situation matrimoniale
alleenstaand
ελεύθερος/η
Situation matrimoniale
gehuwd
παντρεμένος/η
Situation matrimoniale
uit elkaar
σε διάσταση
Situation matrimoniale
gescheiden
χωρισμένος/η
Situation matrimoniale
samenwonend
συμβίωση
Situation matrimoniale
geregistreerd partnerschap
σε αστική ένωση
Situation matrimoniale
ongetrouwde partners
ανύπαντροι σύντροφοι
Situation matrimoniale
in een relatie
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Situation matrimoniale
verweduwd
χήρος/χήρα
Situation matrimoniale
Heeft u kinderen?
έχετε παιδιά;
Demander à une personne si elle a des enfants
Heeft u inwonende personen ten laste?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Welke documenten moet ik meenemen?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Demander quels documents vous devez fournir
Zijn er registratiekosten?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Demander s'il y a des frais d'inscription
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Demander si une mutuelle est nécessaire
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Ziekenhuiskosten
Τέλη νοσοκομείου
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostische toets
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgische ingrepen
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrische behandeling
Ψυχιατρική θεραπεία
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandheelkundige behandelingen
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oogzorg behandelingen
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Demander comment prolonger un visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Demander si votre permis de conduire est valide
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Demander un permis de conduire provisoire
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
theoretische test
θεωρητική εξέταση
Type d'examen
rijexamen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Type d'examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
mijn adres
διεύθυνση
Objet de la modification
mijn naam
όνομα
Objet de la modification
mijn foto
φωτογραφία
Objet de la modification
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
verloren
χαμένη
Type de problème
gestolen
κλεμμένη
Type de problème
beschadigd
κατεστραμμένη
Type de problème
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Ik heb een blanco strafblad.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)