Japonais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Demander où trouver un formulaire
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Demander quand un document a été délivré
Waar werd uw [document] afgegeven?
Demander où un document a été délivré
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mijn [document] werd gestolen.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Deze informatie is vertrouwelijk.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Wat is uw naam?
Demander le nom d'une personne
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Waar woont u?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Wat is uw adres?
Demander l'adresse d'une personne
Wat is uw nationaliteit?
Demander la nationalité d'une personne
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
alleenstaand
Situation matrimoniale
gehuwd
Situation matrimoniale
uit elkaar
Situation matrimoniale
gescheiden
Situation matrimoniale
samenwonend
Situation matrimoniale
geregistreerd partnerschap
Situation matrimoniale
ongetrouwde partners
Situation matrimoniale
in een relatie
Situation matrimoniale
verweduwd
Situation matrimoniale
Heeft u kinderen?
Demander à une personne si elle a des enfants
Heeft u inwonende personen ten laste?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Welke documenten moet ik meenemen?
Demander quels documents vous devez fournir
Zijn er registratiekosten?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Ziekenhuiskosten
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostische toets
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgische ingrepen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrische behandeling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandheelkundige behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oogzorg behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Demander comment prolonger un visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Demander si votre permis de conduire est valide
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Demander un permis de conduire provisoire
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
theoretische test
Type d'examen
rijexamen
Type d'examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
mijn adres
Objet de la modification
mijn naam
Objet de la modification
mijn foto
Objet de la modification
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
verloren
Type de problème
gestolen
Type de problème
beschadigd
Type de problème
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Ik heb een blanco strafblad.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)