Roumain | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Când a fost emis [documentul]?
Demander quand un document a été délivré
Waar werd uw [document] afgegeven?
Unde a fost emis [documentul]?
Demander où un document a été délivré
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Când îți expiră ID-ul?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mijn [document] werd gestolen.
Mi s-a furat [documentul].
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Deze informatie is vertrouwelijk.
Informația este confidențială.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Wat is uw naam?
Cum vă cheamă?
Demander le nom d'une personne
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Waar woont u?
Unde locuiți?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Wat is uw adres?
Care este adresa dumneavoastră?
Demander l'adresse d'une personne
Wat is uw nationaliteit?
Ce cetățenie aveți?
Demander la nationalité d'une personne
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Când ați ajuns în [țara]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
alleenstaand
Singur
Situation matrimoniale
gehuwd
Căsătorit/ă
Situation matrimoniale
uit elkaar
separat/ă
Situation matrimoniale
gescheiden
divorțat/ă
Situation matrimoniale
samenwonend
concobinaj
Situation matrimoniale
geregistreerd partnerschap
într-o uniune civilă
Situation matrimoniale
ongetrouwde partners
necăsătorit/ă
Situation matrimoniale
in een relatie
partener/ă de viață
Situation matrimoniale
verweduwd
văduv/ă
Situation matrimoniale
Heeft u kinderen?
Aveți copii?
Demander à une personne si elle a des enfants
Heeft u inwonende personen ten laste?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Welke documenten moet ik meenemen?
Ce documente trebuie să aduc?
Demander quels documents vous devez fournir
Zijn er registratiekosten?
Există vreo taxă de înregistrare?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Ziekenhuiskosten
Taxe pentru spitalizare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Onorarii ale medicilor specialiști
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostische toets
Test de diagnosticare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgische ingrepen
Intervenții chirurgicale
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrische behandeling
Tratament psihiatric
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandheelkundige behandelingen
Tratamente dentare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oogzorg behandelingen
Tratamente oftalmologice
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
De ce solicitați o viză de intrare?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Cum îmi pot extinde viza?
Demander comment prolonger un visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Demander si votre permis de conduire est valide
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Demander un permis de conduire provisoire
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
theoretische test
testul teoretic
Type d'examen
rijexamen
examenul practic
Type d'examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
mijn adres
Adresa
Objet de la modification
mijn naam
nume
Objet de la modification
mijn foto
fotografia
Objet de la modification
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
verloren
pierdut
Type de problème
gestolen
furat
Type de problème
beschadigd
distrus
Type de problème
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Ik heb een blanco strafblad.
Nu am antecedente penale.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Am nivelul necesar de [limbă].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Partenerul meu este __________.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)