Suédois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Demander quand un document a été délivré
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Demander où un document a été délivré
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
När går din legitimation ut?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Demander quels documents vous devez apporter
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mijn [document] werd gestolen.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Deze informatie is vertrouwelijk.
Denna information är konfidentiell.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Wat is uw naam?
Vad heter du?
Demander le nom d'une personne
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Waar woont u?
Var bor du?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Wat is uw adres?
Vad är din adress?
Demander l'adresse d'une personne
Wat is uw nationaliteit?
Vilken nationalitet tillhör du?
Demander la nationalité d'une personne
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
När anlände du till [landet]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kan du visa mig din legitimation?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Min civilstatus är __________.
Signifier votre situation matrimoniale
alleenstaand
singel
Situation matrimoniale
gehuwd
gift
Situation matrimoniale
uit elkaar
separerad
Situation matrimoniale
gescheiden
skild
Situation matrimoniale
samenwonend
sambo
Situation matrimoniale
geregistreerd partnerschap
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
ongetrouwde partners
ogift par
Situation matrimoniale
in een relatie
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
verweduwd
änka
Situation matrimoniale
Heeft u kinderen?
Har du barn?
Demander à une personne si elle a des enfants
Heeft u inwonende personen ten laste?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Welke documenten moet ik meenemen?
Vilka dokument ska jag ta med?
Demander quels documents vous devez fournir
Zijn er registratiekosten?
Kostar det något att registrera sig?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Jag vill registrera min bostad.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Ziekenhuiskosten
Patientavgifter
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Specialistkostnader
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostische toets
Diagnostiska prov
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgische ingrepen
Kirurgiska ingrepp
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrische behandeling
Psykiatrisk behandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandheelkundige behandelingen
Tandbehandlingar
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oogzorg behandelingen
Ögonbehandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Varför begär du ett inresevisum?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Demander comment prolonger un visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Är mitt körkort giltigt här?
Demander si votre permis de conduire est valide
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Demander un permis de conduire provisoire
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
theoretische test
teoriprov
Type d'examen
rijexamen
uppkörning
Type d'examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
mijn adres
adressen
Objet de la modification
mijn naam
namnet
Objet de la modification
mijn foto
bilden
Objet de la modification
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
verloren
borttappat
Type de problème
gestolen
stulet
Type de problème
beschadigd
förstört
Type de problème
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Ik heb een blanco strafblad.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)