Turc | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
____ için nereden form bulabilirim?
Demander où trouver un formulaire
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
[belge] ne zaman verildi?
Demander quand un document a été délivré
Waar werd uw [document] afgegeven?
[belge] nerede verildi?
Demander où un document a été délivré
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Demander quels documents vous devez apporter
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mijn [document] werd gestolen.
[belge] belgem çalındı.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Deze informatie is vertrouwelijk.
Bu bilgi özeldir.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Wat is uw naam?
Adınız nedir?
Demander le nom d'une personne
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Waar woont u?
Nerede yaşıyorsunuz?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Wat is uw adres?
İkamet adresiniz nedir?
Demander l'adresse d'une personne
Wat is uw nationaliteit?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Demander la nationalité d'une personne
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Medeni halim ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
alleenstaand
bekar
Situation matrimoniale
gehuwd
evli
Situation matrimoniale
uit elkaar
ayrılmış
Situation matrimoniale
gescheiden
boşanmış
Situation matrimoniale
samenwonend
birlikte yaşıyor
Situation matrimoniale
geregistreerd partnerschap
medeni birliktelik
Situation matrimoniale
ongetrouwde partners
evlenmemiş çift
Situation matrimoniale
in een relatie
medeni ortaklık içinde
Situation matrimoniale
verweduwd
dul
Situation matrimoniale
Heeft u kinderen?
Çocuğunuz var mı?
Demander à une personne si elle a des enfants
Heeft u inwonende personen ten laste?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Welke documenten moet ik meenemen?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Demander quels documents vous devez fournir
Zijn er registratiekosten?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Ziekenhuiskosten
Hastane masrafları
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Uzman doktor ücretleri
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostische toets
Tanı koyma testleri
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgische ingrepen
Cerrahi operasyonlar
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrische behandeling
Psikiyatri tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandheelkundige behandelingen
Diş tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oogzorg behandelingen
Göz tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Demander comment prolonger un visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vize başvurum neden reddedildi?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Demander si votre permis de conduire est valide
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Demander un permis de conduire provisoire
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
theoretische test
teorik sınav
Type d'examen
rijexamen
direksiyon sınavı
Type d'examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
mijn adres
adres
Objet de la modification
mijn naam
ad
Objet de la modification
mijn foto
fotoğraf
Objet de la modification
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
verloren
kayıp
Type de problème
gestolen
çalınmış
Type de problème
beschadigd
hasarlı
Type de problème
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Ik heb een blanco strafblad.
Sabıka kaydım yoktur.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)