Anglais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Where can I find the form for ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
When was your [document] issued?
Demander quand un document a été délivré
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Where was your [document] issued?
Demander où un document a été délivré
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
When does your ID expire?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Could you help me fill out the form?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
What documents should I bring for __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mój [dokument] został skradziony.
My [document] has been stolen.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Składam podanie w imieniu _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Podane informacje są poufne.
The information is confidential.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Can you give me a receipt for this application?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak się Pan/Pani nazywa?
What is your name?
Demander le nom d'une personne
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Could you please tell me your place and date of birth?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Where do you live?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaki jest Pana/Pani adres?
What is your address?
Demander l'adresse d'une personne
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
What is your citizenship?
Demander la nationalité d'une personne
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
When did you arrive in [country]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Could you please show me your ID?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mój stan cywilny: _____.
My marital status is ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
kawaler/panna
single
Situation matrimoniale
żonaty/zamężna
married
Situation matrimoniale
w separacji
separated
Situation matrimoniale
rozwodnik/rozwódka
divorced
Situation matrimoniale
w konkubinacie
cohabiting
Situation matrimoniale
w rejestrowanym związku partnerskim
in a civil union
Situation matrimoniale
w związku partnerskim
unmarried partners
Situation matrimoniale
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in a domestic partnership
Situation matrimoniale
wdowiec/wdowa
widowed
Situation matrimoniale
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Do you have children?
Demander à une personne si elle a des enfants
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Do you have dependents living with you?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
I would like to reunite with my family.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
I would like to register in the city.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
What documents shall I bring?
Demander quels documents vous devez fournir
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Are there any registration fees?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
I am here for the domicile registration.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
I would like to apply for a residence permit.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Do I need private health insurance?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
What is covered by the health insurance?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospital fees
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Specialists' fees
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Badania diagnostyczne
Diagnostic tests
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zabiegi chirurgiczne
Surgical procedures
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie psychiatryczne
Psychiatric treatment
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie stomatologiczne
Dental treatments
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie okulistyczne
Eye care treatment
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Why are you requesting the entry visa?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Do I need a visa to visit [country]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
How can I extend my visa?
Demander comment prolonger un visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Why has my visa application been rejected?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Can I apply to become a permanent resident?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Do I have to change the license plate of my car?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
I would like to register my vehicle.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Is my driving licence valid here?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
I would like to apply for a provisional driving license.
Demander un permis de conduire provisoire
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
I would like to book my __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
egzamin teoretyczny
theory test
Type d'examen
egzamin praktyczny
driving test
Type d'examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
I would like to change the ____________on my driving license.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
address
Objet de la modification
nazwisko
name
Objet de la modification
zdjęcie
photo
Objet de la modification
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
I would like to add higher categories to my driving license.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
I would like to renew my driving license.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
I would like to replace a ___________ driving license.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
zgubienie (prawa jazdy)
lost
Type de problème
kradzież (prawa jazdy)
stolen
Type de problème
zniszczenie (prawa jazdy)
damaged
Type de problème
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
I would like to appeal my license suspension.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Where can I register for the [language] test?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
I have a clean criminal record.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
I have the required level of [language].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
What are the fees for citizenship application?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)