Arabe | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Demander où trouver un formulaire
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Demander quand un document a été délivré
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Demander où un document a été délivré
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Demander quels documents vous devez apporter
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mój [dokument] został skradziony.
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Składam podanie w imieniu _____.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Podane informacje są poufne.
المعلومات سرية.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak się Pan/Pani nazywa?
ما هو اسمك؟
Demander le nom d'une personne
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Gdzie Pan/Pani mieszka?
أين تعيش؟
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaki jest Pana/Pani adres?
ما هو عنوانك؟
Demander l'adresse d'une personne
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
ما هي جنسيتك؟
Demander la nationalité d'une personne
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mój stan cywilny: _____.
حالتي الزوجية هي___________________.
Signifier votre situation matrimoniale
kawaler/panna
عازب
Situation matrimoniale
żonaty/zamężna
متزوج
Situation matrimoniale
w separacji
منفصل
Situation matrimoniale
rozwodnik/rozwódka
مطلق
Situation matrimoniale
w konkubinacie
لدي شريك/شريكة في السكن
Situation matrimoniale
w rejestrowanym związku partnerskim
متزوجان مدنيا
Situation matrimoniale
w związku partnerskim
شريكان غير متزوجين
Situation matrimoniale
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
في شراكة منزلية
Situation matrimoniale
wdowiec/wdowa
أرمل/أرملة
Situation matrimoniale
Czy ma Pan/Pani dzieci?
هل لديك أطفال؟
Demander à une personne si elle a des enfants
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
أرغب في التسجيل في المدينة
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Demander quels documents vous devez fournir
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Demander s'il y a des frais d'inscription
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Opłaty za pobyt w szpitalu
تكاليف المستشفى
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Opłaty za konsultacje u specjalistów
أجور المختصين
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Badania diagnostyczne
اختبارات التشخيص
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zabiegi chirurgiczne
العمليات الجراحية
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie psychiatryczne
العلاج النفسي
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie stomatologiczne
العلاج السني
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie okulistyczne
علاج العينين
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Demander comment prolonger un visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Demander si votre permis de conduire est valide
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Demander un permis de conduire provisoire
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
egzamin teoretyczny
اختبار نظري
Type d'examen
egzamin praktyczny
اختبار القيادة
Type d'examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
العنوان
Objet de la modification
nazwisko
الاسم
Objet de la modification
zdjęcie
الصورة
Objet de la modification
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
zgubienie (prawa jazdy)
ضائعة
Type de problème
kradzież (prawa jazdy)
مسروقة
Type de problème
zniszczenie (prawa jazdy)
متضررة
Type de problème
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
لدي سجل إجرامي نظيف.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Demander quels sont les frais de naturalisation
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)