Hongrois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Demander où trouver un formulaire
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Demander quand un document a été délivré
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Demander où un document a été délivré
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Demander quels documents vous devez apporter
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mój [dokument] został skradziony.
Ellopták a [dokumentumomat].
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Składam podanie w imieniu _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Podane informacje są poufne.
Az információ bizalmas.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak się Pan/Pani nazywa?
Hogy hívják?
Demander le nom d'une personne
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Mikor és hol született?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Hol lakik?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaki jest Pana/Pani adres?
Mi a címe?
Demander l'adresse d'une personne
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Mi az állampolgársága?
Demander la nationalité d'une personne
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Mikor érkezett [országba]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mój stan cywilny: _____.
A családi állapotom ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
kawaler/panna
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Situation matrimoniale
żonaty/zamężna
házas
Situation matrimoniale
w separacji
külön él a házastársától
Situation matrimoniale
rozwodnik/rozwódka
elvált
Situation matrimoniale
w konkubinacie
élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
w rejestrowanym związku partnerskim
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
w związku partnerskim
élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
wdowiec/wdowa
özvegy
Situation matrimoniale
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Vannak gyermekei?
Demander à une personne si elle a des enfants
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Élnek önnel eltartottak?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Szeretnék regisztrálni.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Demander quels documents vous devez fournir
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Van regisztrációs díj?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Mit fedez a biztosítás?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Opłaty za pobyt w szpitalu
Kórházi költségek
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Szakorvos
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Badania diagnostyczne
Diagnosztikai vizsgálatok
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zabiegi chirurgiczne
Műtéti beavatkozás
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie psychiatryczne
Pszichiátriai kezelés
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie stomatologiczne
Fogorvosi kezelés
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie okulistyczne
Szemészeti kezelés
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Demander comment prolonger un visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Érvényes itt a jogosítványom?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Demander un permis de conduire provisoire
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
egzamin teoretyczny
elméleti vizsga
Type d'examen
egzamin praktyczny
gyakorlati vizsga
Type d'examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
cím
Objet de la modification
nazwisko
név
Objet de la modification
zdjęcie
fénykép
Objet de la modification
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
zgubienie (prawa jazdy)
elveszett
Type de problème
kradzież (prawa jazdy)
ellopott
Type de problème
zniszczenie (prawa jazdy)
sérült
Type de problème
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Büntetlen előéletű vagyok.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)