Roumain | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Când a fost emis [documentul]?
Demander quand un document a été délivré
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Unde a fost emis [documentul]?
Demander où un document a été délivré
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Când îți expiră ID-ul?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mój [dokument] został skradziony.
Mi s-a furat [documentul].
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Składam podanie w imieniu _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Podane informacje są poufne.
Informația este confidențială.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak się Pan/Pani nazywa?
Cum vă cheamă?
Demander le nom d'une personne
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Unde locuiți?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaki jest Pana/Pani adres?
Care este adresa dumneavoastră?
Demander l'adresse d'une personne
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Ce cetățenie aveți?
Demander la nationalité d'une personne
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Când ați ajuns în [țara]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mój stan cywilny: _____.
Starea mea civilă este ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
kawaler/panna
Singur
Situation matrimoniale
żonaty/zamężna
Căsătorit/ă
Situation matrimoniale
w separacji
separat/ă
Situation matrimoniale
rozwodnik/rozwódka
divorțat/ă
Situation matrimoniale
w konkubinacie
concobinaj
Situation matrimoniale
w rejestrowanym związku partnerskim
într-o uniune civilă
Situation matrimoniale
w związku partnerskim
necăsătorit/ă
Situation matrimoniale
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
partener/ă de viață
Situation matrimoniale
wdowiec/wdowa
văduv/ă
Situation matrimoniale
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Aveți copii?
Demander à une personne si elle a des enfants
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Ce documente trebuie să aduc?
Demander quels documents vous devez fournir
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Există vreo taxă de înregistrare?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Opłaty za pobyt w szpitalu
Taxe pentru spitalizare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Onorarii ale medicilor specialiști
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Badania diagnostyczne
Test de diagnosticare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zabiegi chirurgiczne
Intervenții chirurgicale
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie psychiatryczne
Tratament psihiatric
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie stomatologiczne
Tratamente dentare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie okulistyczne
Tratamente oftalmologice
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
De ce solicitați o viză de intrare?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Cum îmi pot extinde viza?
Demander comment prolonger un visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Demander un permis de conduire provisoire
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
egzamin teoretyczny
testul teoretic
Type d'examen
egzamin praktyczny
examenul practic
Type d'examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
Adresa
Objet de la modification
nazwisko
nume
Objet de la modification
zdjęcie
fotografia
Objet de la modification
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
zgubienie (prawa jazdy)
pierdut
Type de problème
kradzież (prawa jazdy)
furat
Type de problème
zniszczenie (prawa jazdy)
distrus
Type de problème
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Nu am antecedente penale.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Am nivelul necesar de [limbă].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Partenerul meu este __________.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)