Turc | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Demander où trouver un formulaire
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
[belge] ne zaman verildi?
Demander quand un document a été délivré
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
[belge] nerede verildi?
Demander où un document a été délivré
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Demander quels documents vous devez apporter
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mój [dokument] został skradziony.
[belge] belgem çalındı.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Składam podanie w imieniu _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Podane informacje są poufne.
Bu bilgi özeldir.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak się Pan/Pani nazywa?
Adınız nedir?
Demander le nom d'une personne
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Nerede yaşıyorsunuz?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaki jest Pana/Pani adres?
İkamet adresiniz nedir?
Demander l'adresse d'une personne
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Demander la nationalité d'une personne
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mój stan cywilny: _____.
Medeni halim ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
kawaler/panna
bekar
Situation matrimoniale
żonaty/zamężna
evli
Situation matrimoniale
w separacji
ayrılmış
Situation matrimoniale
rozwodnik/rozwódka
boşanmış
Situation matrimoniale
w konkubinacie
birlikte yaşıyor
Situation matrimoniale
w rejestrowanym związku partnerskim
medeni birliktelik
Situation matrimoniale
w związku partnerskim
evlenmemiş çift
Situation matrimoniale
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
medeni ortaklık içinde
Situation matrimoniale
wdowiec/wdowa
dul
Situation matrimoniale
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Çocuğunuz var mı?
Demander à une personne si elle a des enfants
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Demander quels documents vous devez fournir
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hastane masrafları
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Uzman doktor ücretleri
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Badania diagnostyczne
Tanı koyma testleri
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zabiegi chirurgiczne
Cerrahi operasyonlar
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie psychiatryczne
Psikiyatri tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie stomatologiczne
Diş tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie okulistyczne
Göz tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Demander comment prolonger un visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Vize başvurum neden reddedildi?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Demander un permis de conduire provisoire
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
egzamin teoretyczny
teorik sınav
Type d'examen
egzamin praktyczny
direksiyon sınavı
Type d'examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
adres
Objet de la modification
nazwisko
ad
Objet de la modification
zdjęcie
fotoğraf
Objet de la modification
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
zgubienie (prawa jazdy)
kayıp
Type de problème
kradzież (prawa jazdy)
çalınmış
Type de problème
zniszczenie (prawa jazdy)
hasarlı
Type de problème
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Sabıka kaydım yoktur.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)