Espagnol | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Demander où trouver un formulaire
Când a fost emis [documentul]?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Demander quand un document a été délivré
Unde a fost emis [documentul]?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Demander où un document a été délivré
Când îți expiră ID-ul?
¿Cuándo caduca su DNI?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Demander quels documents vous devez apporter
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mi s-a furat [documentul].
Me han robado el/la (documento).
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Informația este confidențială.
La información es confidencial.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Cum vă cheamă?
¿Cómo se llama usted?
Demander le nom d'une personne
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Unde locuiți?
¿Dónde vive usted?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Care este adresa dumneavoastră?
¿Cuál es su dirección?
Demander l'adresse d'une personne
Ce cetățenie aveți?
¿Cuál es su nacionalidad?
Demander la nationalité d'une personne
Când ați ajuns în [țara]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
¿Me deja su DNI, por favor?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Starea mea civilă este ___________.
Mi estado civil es ______________.
Signifier votre situation matrimoniale
Singur
soltero/a
Situation matrimoniale
Căsătorit/ă
casado/a
Situation matrimoniale
separat/ă
separado/a
Situation matrimoniale
divorțat/ă
divorciado/a
Situation matrimoniale
concobinaj
cohabitante
Situation matrimoniale
într-o uniune civilă
en unión civil
Situation matrimoniale
necăsătorit/ă
pareja de hecho
Situation matrimoniale
partener/ă de viață
pareja de hecho
Situation matrimoniale
văduv/ă
viudo/a
Situation matrimoniale
Aveți copii?
¿Tiene usted hijos?
Demander à une personne si elle a des enfants
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Me gustaría empadronarme.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Ce documente trebuie să aduc?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Demander quels documents vous devez fournir
Există vreo taxă de înregistrare?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Vengo a registrar mi domicilio.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Am nevoie de asigurare medicală privată?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Taxe pentru spitalizare
Tasas hospitalarias
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Onorarii ale medicilor specialiști
Honorarios de médicos especialistas
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Test de diagnosticare
Pruebas diagnósticas
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Intervenții chirurgicale
Intervenciones quirúrjicas
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tratament psihiatric
Tratamiento psiquiátrico
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tratamente dentare
Tratamientos dentales
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tratamente oftalmologice
Tratamientos oftalmológicos
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

De ce solicitați o viză de intrare?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Cum îmi pot extinde viza?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Demander comment prolonger un visa
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Este permisul meu de conducere valid aici?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Demander si votre permis de conduire est valide
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Demander un permis de conduire provisoire
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
testul teoretic
el examen teórico
Type d'examen
examenul practic
el examen práctico
Type d'examen
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
Adresa
la dirección
Objet de la modification
nume
el nombre
Objet de la modification
fotografia
la fotografía
Objet de la modification
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
pierdut
lo he perdido
Type de problème
furat
me lo han robado
Type de problème
distrus
se ha dañado
Type de problème
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Nu am antecedente penale.
No tengo antecedentes penales.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Am nivelul necesar de [limbă].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Partenerul meu este __________.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)