Polonais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Demander où trouver un formulaire
Când a fost emis [documentul]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander quand un document a été délivré
Unde a fost emis [documentul]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander où un document a été délivré
Când îți expiră ID-ul?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Demander quels documents vous devez apporter
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mi s-a furat [documentul].
Mój [dokument] został skradziony.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Informația este confidențială.
Podane informacje są poufne.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Cum vă cheamă?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Demander le nom d'une personne
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Unde locuiți?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Care este adresa dumneavoastră?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Demander l'adresse d'une personne
Ce cetățenie aveți?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Demander la nationalité d'une personne
Când ați ajuns în [țara]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Starea mea civilă este ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Signifier votre situation matrimoniale
Singur
kawaler/panna
Situation matrimoniale
Căsătorit/ă
żonaty/zamężna
Situation matrimoniale
separat/ă
w separacji
Situation matrimoniale
divorțat/ă
rozwodnik/rozwódka
Situation matrimoniale
concobinaj
w konkubinacie
Situation matrimoniale
într-o uniune civilă
w rejestrowanym związku partnerskim
Situation matrimoniale
necăsătorit/ă
w związku partnerskim
Situation matrimoniale
partener/ă de viață
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Situation matrimoniale
văduv/ă
wdowiec/wdowa
Situation matrimoniale
Aveți copii?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Demander à une personne si elle a des enfants
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Ce documente trebuie să aduc?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Demander quels documents vous devez fournir
Există vreo taxă de înregistrare?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Taxe pentru spitalizare
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Onorarii ale medicilor specialiști
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Test de diagnosticare
Badania diagnostyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Intervenții chirurgicale
Zabiegi chirurgiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tratament psihiatric
Leczenie psychiatryczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tratamente dentare
Leczenie stomatologiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tratamente oftalmologice
Leczenie okulistyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

De ce solicitați o viză de intrare?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Cum îmi pot extinde viza?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Demander comment prolonger un visa
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Este permisul meu de conducere valid aici?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Demander si votre permis de conduire est valide
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Demander un permis de conduire provisoire
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
testul teoretic
egzamin teoretyczny
Type d'examen
examenul practic
egzamin praktyczny
Type d'examen
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
Adresa
adres
Objet de la modification
nume
nazwisko
Objet de la modification
fotografia
zdjęcie
Objet de la modification
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
pierdut
zgubienie (prawa jazdy)
Type de problème
furat
kradzież (prawa jazdy)
Type de problème
distrus
zniszczenie (prawa jazdy)
Type de problème
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Nu am antecedente penale.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Am nivelul necesar de [limbă].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Partenerul meu este __________.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)