Suédois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Când a fost emis [documentul]?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Demander quand un document a été délivré
Unde a fost emis [documentul]?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Demander où un document a été délivré
Când îți expiră ID-ul?
När går din legitimation ut?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Demander quels documents vous devez apporter
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mi s-a furat [documentul].
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Informația este confidențială.
Denna information är konfidentiell.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Cum vă cheamă?
Vad heter du?
Demander le nom d'une personne
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Unde locuiți?
Var bor du?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Care este adresa dumneavoastră?
Vad är din adress?
Demander l'adresse d'une personne
Ce cetățenie aveți?
Vilken nationalitet tillhör du?
Demander la nationalité d'une personne
Când ați ajuns în [țara]?
När anlände du till [landet]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Kan du visa mig din legitimation?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Starea mea civilă este ___________.
Min civilstatus är __________.
Signifier votre situation matrimoniale
Singur
singel
Situation matrimoniale
Căsătorit/ă
gift
Situation matrimoniale
separat/ă
separerad
Situation matrimoniale
divorțat/ă
skild
Situation matrimoniale
concobinaj
sambo
Situation matrimoniale
într-o uniune civilă
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
necăsătorit/ă
ogift par
Situation matrimoniale
partener/ă de viață
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
văduv/ă
änka
Situation matrimoniale
Aveți copii?
Har du barn?
Demander à une personne si elle a des enfants
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Ce documente trebuie să aduc?
Vilka dokument ska jag ta med?
Demander quels documents vous devez fournir
Există vreo taxă de înregistrare?
Kostar det något att registrera sig?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Jag vill registrera min bostad.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Taxe pentru spitalizare
Patientavgifter
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Onorarii ale medicilor specialiști
Specialistkostnader
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Test de diagnosticare
Diagnostiska prov
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Intervenții chirurgicale
Kirurgiska ingrepp
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tratament psihiatric
Psykiatrisk behandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tratamente dentare
Tandbehandlingar
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tratamente oftalmologice
Ögonbehandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

De ce solicitați o viză de intrare?
Varför begär du ett inresevisum?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Cum îmi pot extinde viza?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Demander comment prolonger un visa
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Este permisul meu de conducere valid aici?
Är mitt körkort giltigt här?
Demander si votre permis de conduire est valide
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Demander un permis de conduire provisoire
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
testul teoretic
teoriprov
Type d'examen
examenul practic
uppkörning
Type d'examen
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
Adresa
adressen
Objet de la modification
nume
namnet
Objet de la modification
fotografia
bilden
Objet de la modification
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
pierdut
borttappat
Type de problème
furat
stulet
Type de problème
distrus
förstört
Type de problème
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Nu am antecedente penale.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Am nivelul necesar de [limbă].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Partenerul meu este __________.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)