Turc | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Demander où trouver un formulaire
Când a fost emis [documentul]?
[belge] ne zaman verildi?
Demander quand un document a été délivré
Unde a fost emis [documentul]?
[belge] nerede verildi?
Demander où un document a été délivré
Când îți expiră ID-ul?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Demander quels documents vous devez apporter
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mi s-a furat [documentul].
[belge] belgem çalındı.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Informația este confidențială.
Bu bilgi özeldir.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Cum vă cheamă?
Adınız nedir?
Demander le nom d'une personne
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Unde locuiți?
Nerede yaşıyorsunuz?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Care este adresa dumneavoastră?
İkamet adresiniz nedir?
Demander l'adresse d'une personne
Ce cetățenie aveți?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Demander la nationalité d'une personne
Când ați ajuns în [țara]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Starea mea civilă este ___________.
Medeni halim ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
Singur
bekar
Situation matrimoniale
Căsătorit/ă
evli
Situation matrimoniale
separat/ă
ayrılmış
Situation matrimoniale
divorțat/ă
boşanmış
Situation matrimoniale
concobinaj
birlikte yaşıyor
Situation matrimoniale
într-o uniune civilă
medeni birliktelik
Situation matrimoniale
necăsătorit/ă
evlenmemiş çift
Situation matrimoniale
partener/ă de viață
medeni ortaklık içinde
Situation matrimoniale
văduv/ă
dul
Situation matrimoniale
Aveți copii?
Çocuğunuz var mı?
Demander à une personne si elle a des enfants
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Ce documente trebuie să aduc?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Demander quels documents vous devez fournir
Există vreo taxă de înregistrare?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Taxe pentru spitalizare
Hastane masrafları
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Onorarii ale medicilor specialiști
Uzman doktor ücretleri
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Test de diagnosticare
Tanı koyma testleri
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Intervenții chirurgicale
Cerrahi operasyonlar
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tratament psihiatric
Psikiyatri tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tratamente dentare
Diş tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tratamente oftalmologice
Göz tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

De ce solicitați o viză de intrare?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Cum îmi pot extinde viza?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Demander comment prolonger un visa
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Vize başvurum neden reddedildi?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Este permisul meu de conducere valid aici?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Demander si votre permis de conduire est valide
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Demander un permis de conduire provisoire
Aș vrea să mă înscriu la __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
testul teoretic
teorik sınav
Type d'examen
examenul practic
direksiyon sınavı
Type d'examen
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
Adresa
adres
Objet de la modification
nume
ad
Objet de la modification
fotografia
fotoğraf
Objet de la modification
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
pierdut
kayıp
Type de problème
furat
çalınmış
Type de problème
distrus
hasarlı
Type de problème
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Nu am antecedente penale.
Sabıka kaydım yoktur.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Am nivelul necesar de [limbă].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Partenerul meu este __________.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)