Hongrois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Где я могу найти форму для ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Demander où trouver un formulaire
Когда был выдан ваш документ?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Demander quand un document a été délivré
Где был выдан ваш [документ] ?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Demander où un document a été délivré
Когда истекает срок вашего паспорта?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Какие документы мне нужно принести для_______?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Demander quels documents vous devez apporter
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Мой [документ] украли.
Ellopták a [dokumentumomat].
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Я заполняю это заявление от лица______.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Информация конфиденциальна.
Az információ bizalmas.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Как вас зовут?
Hogy hívják?
Demander le nom d'une personne
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Mikor és hol született?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Где вы живете?
Hol lakik?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Каков ваш адрес?
Mi a címe?
Demander l'adresse d'une personne
Какое у вас гражданство?
Mi az állampolgársága?
Demander la nationalité d'une personne
Когда вы въехали в страну?
Mikor érkezett [országba]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Мое семейное положение -_______.
A családi állapotom ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
холост
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Situation matrimoniale
Женат/замужем
házas
Situation matrimoniale
Разведен/а
külön él a házastársától
Situation matrimoniale
Разведен/а
elvált
Situation matrimoniale
в сожительстве
élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
в гражданском браке
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
Не женатая пара
élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
в домашнем партнерстве
élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
вдовец/вдова
özvegy
Situation matrimoniale
У вас есть дети?
Vannak gyermekei?
Demander à une personne si elle a des enfants
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Élnek önnel eltartottak?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Szeretnék regisztrálni.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Какие документы мне нужно принести?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Demander quels documents vous devez fournir
Мне нужно платить за регистрацию?
Van regisztrációs díj?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Мне нужна частная медицинская страховка?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Что покрывает медицинская страховка?
Mit fedez a biztosítás?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Больничные платы
Kórházi költségek
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Платы специалистам
Szakorvos
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Диагностические проверки
Diagnosztikai vizsgálatok
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Хирургические процедуры
Műtéti beavatkozás
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Психиатрическое лечение
Pszichiátriai kezelés
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Лечение зубов
Fogorvosi kezelés
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Офтальмологическое лечение
Szemészeti kezelés
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Как я могу продлить мою визу?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Demander comment prolonger un visa
Почему мое заявление на визу отклонено?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Мне нужно менять номер своей машины?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Мои водительские права здесь действуют?
Érvényes itt a jogosítványom?
Demander si votre permis de conduire est valide
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Demander un permis de conduire provisoire
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Теоретический тест
elméleti vizsga
Type d'examen
Тест на вождение
gyakorlati vizsga
Type d'examen
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
адрес
cím
Objet de la modification
имя
név
Objet de la modification
фотография
fénykép
Objet de la modification
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
потеряно
elveszett
Type de problème
украдено
ellopott
Type de problème
повреждено
sérült
Type de problème
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
У меня нет судимостей
Büntetlen előéletű vagyok.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)