Roumain | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Где я могу найти форму для ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Когда был выдан ваш документ?
Când a fost emis [documentul]?
Demander quand un document a été délivré
Где был выдан ваш [документ] ?
Unde a fost emis [documentul]?
Demander où un document a été délivré
Когда истекает срок вашего паспорта?
Când îți expiră ID-ul?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Какие документы мне нужно принести для_______?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Мой [документ] украли.
Mi s-a furat [documentul].
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Я заполняю это заявление от лица______.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Информация конфиденциальна.
Informația este confidențială.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Как вас зовут?
Cum vă cheamă?
Demander le nom d'une personne
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Где вы живете?
Unde locuiți?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Каков ваш адрес?
Care este adresa dumneavoastră?
Demander l'adresse d'une personne
Какое у вас гражданство?
Ce cetățenie aveți?
Demander la nationalité d'une personne
Когда вы въехали в страну?
Când ați ajuns în [țara]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Мое семейное положение -_______.
Starea mea civilă este ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
холост
Singur
Situation matrimoniale
Женат/замужем
Căsătorit/ă
Situation matrimoniale
Разведен/а
separat/ă
Situation matrimoniale
Разведен/а
divorțat/ă
Situation matrimoniale
в сожительстве
concobinaj
Situation matrimoniale
в гражданском браке
într-o uniune civilă
Situation matrimoniale
Не женатая пара
necăsătorit/ă
Situation matrimoniale
в домашнем партнерстве
partener/ă de viață
Situation matrimoniale
вдовец/вдова
văduv/ă
Situation matrimoniale
У вас есть дети?
Aveți copii?
Demander à une personne si elle a des enfants
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Какие документы мне нужно принести?
Ce documente trebuie să aduc?
Demander quels documents vous devez fournir
Мне нужно платить за регистрацию?
Există vreo taxă de înregistrare?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Мне нужна частная медицинская страховка?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Что покрывает медицинская страховка?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Больничные платы
Taxe pentru spitalizare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Платы специалистам
Onorarii ale medicilor specialiști
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Диагностические проверки
Test de diagnosticare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Хирургические процедуры
Intervenții chirurgicale
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Психиатрическое лечение
Tratament psihiatric
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Лечение зубов
Tratamente dentare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Офтальмологическое лечение
Tratamente oftalmologice
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
De ce solicitați o viză de intrare?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Как я могу продлить мою визу?
Cum îmi pot extinde viza?
Demander comment prolonger un visa
Почему мое заявление на визу отклонено?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Мне нужно менять номер своей машины?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Мои водительские права здесь действуют?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Demander si votre permis de conduire est valide
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Demander un permis de conduire provisoire
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Теоретический тест
testul teoretic
Type d'examen
Тест на вождение
examenul practic
Type d'examen
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
адрес
Adresa
Objet de la modification
имя
nume
Objet de la modification
фотография
fotografia
Objet de la modification
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
потеряно
pierdut
Type de problème
украдено
furat
Type de problème
повреждено
distrus
Type de problème
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
У меня нет судимостей
Nu am antecedente penale.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Am nivelul necesar de [limbă].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Partenerul meu este __________.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)