Chinois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Demander où trouver un formulaire
När var ditt [dokument] utfärdat?
您的【文件】是什么时候签发的?
Demander quand un document a été délivré
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Demander où un document a été délivré
När går din legitimation ut?
请问您的身份证件何时过期?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
您能帮我填一下这个表格吗?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Demander quels documents vous devez apporter
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mitt [dokument] har blivit stulet.
我的【材料】被偷了。
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Denna information är konfidentiell.
这是机密信息。
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Vad heter du?
你叫什么名字?
Demander le nom d'une personne
Kan du berätta för mig var och när du är född?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Var bor du?
请问您住在哪里?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Vad är din adress?
请问您的地址是什么?
Demander l'adresse d'une personne
Vilken nationalitet tillhör du?
请问您的国籍是什么?
Demander la nationalité d'une personne
När anlände du till [landet]?
请问您是何时到达【该国】的?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan du visa mig din legitimation?
您能出示一下您的身份证件么?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Min civilstatus är __________.
我的婚姻状况是____ 。
Signifier votre situation matrimoniale
singel
单身
Situation matrimoniale
gift
已婚
Situation matrimoniale
separerad
分居
Situation matrimoniale
skild
离异
Situation matrimoniale
sambo
同居
Situation matrimoniale
i ett partnerskap
民事结婚
Situation matrimoniale
ogift par
未婚伴侣
Situation matrimoniale
i ett partnerskap
同居伴侣关系
Situation matrimoniale
änka
鳏居
Situation matrimoniale
Har du barn?
请问您有孩子吗?
Demander à une personne si elle a des enfants
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
我想要和家人团聚。
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
我想要在这个城市登记入户。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Vilka dokument ska jag ta med?
请问我应该带什么材料?
Demander quels documents vous devez fournir
Kostar det något att registrera sig?
请问有注册费吗?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Jag vill registrera min bostad.
我是来进行住址登记。
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
我想要申请居住证。
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
我想要问一下关于保险的问题。
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
我需要私人的健康保险吗?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Vad täcker sjukförsäkringen?
请问该保险涵盖哪些方面?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Patientavgifter
住院费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Specialistkostnader
专家费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostiska prov
诊疗费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiska ingrepp
外科手术
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrisk behandling
精神治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandbehandlingar
牙齿治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Ögonbehandling
眼科治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
请问您为什么需要入境签证?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hur kan jag förlänga mitt visum?
我该如何续签我的签证?
Demander comment prolonger un visa
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
我想要登记我的车辆。
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Är mitt körkort giltigt här?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Demander si votre permis de conduire est valide
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
我想要申请临时驾照。
Demander un permis de conduire provisoire
Jag skulle vilja boka tid för _______.
我想要预约__________。
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoriprov
理论考试
Type d'examen
uppkörning
路考
Type d'examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
我想要改动驾照上的__________。
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adressen
地址
Objet de la modification
namnet
名字
Objet de la modification
bilden
照片
Objet de la modification
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
我想要给驾照添加更高的级别。
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
我想要延长我的驾照。
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
我想要更换一个___________ 驾照。
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
borttappat
丢失
Type de problème
stulet
被偷了
Type de problème
förstört
受损
Type de problème
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
我想要申诉我的驾照吊销。
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
我想要申请【国家】国籍。
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Jag har ett fläckfritt straffregister.
我没有犯罪记录。
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
我的【语言】达到了等级要求。
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
公民身份申请的费用是哪些?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
我的配偶是【国家】公民。
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)