Coréen | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Demander où trouver un formulaire
När var ditt [dokument] utfärdat?
Demander quand un document a été délivré
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Demander où un document a été délivré
När går din legitimation ut?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Demander quels documents vous devez apporter
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Denna information är konfidentiell.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Vad heter du?
Demander le nom d'une personne
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Var bor du?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Vad är din adress?
Demander l'adresse d'une personne
Vilken nationalitet tillhör du?
Demander la nationalité d'une personne
När anlände du till [landet]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan du visa mig din legitimation?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Min civilstatus är __________.
Signifier votre situation matrimoniale
singel
Situation matrimoniale
gift
Situation matrimoniale
separerad
Situation matrimoniale
skild
Situation matrimoniale
sambo
Situation matrimoniale
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
ogift par
Situation matrimoniale
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
änka
Situation matrimoniale
Har du barn?
Demander à une personne si elle a des enfants
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Vilka dokument ska jag ta med?
Demander quels documents vous devez fournir
Kostar det något att registrera sig?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Jag vill registrera min bostad.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Vad täcker sjukförsäkringen?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Patientavgifter
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Specialistkostnader
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostiska prov
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiska ingrepp
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrisk behandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandbehandlingar
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Ögonbehandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Demander comment prolonger un visa
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Är mitt körkort giltigt här?
Demander si votre permis de conduire est valide
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Demander un permis de conduire provisoire
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoriprov
Type d'examen
uppkörning
Type d'examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adressen
Objet de la modification
namnet
Objet de la modification
bilden
Objet de la modification
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
borttappat
Type de problème
stulet
Type de problème
förstört
Type de problème
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)