Finnois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Demander où trouver un formulaire
När var ditt [dokument] utfärdat?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Demander quand un document a été délivré
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Demander où un document a été délivré
När går din legitimation ut?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Demander quels documents vous devez apporter
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Denna information är konfidentiell.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Vad heter du?
Mikä sinun nimesi on?
Demander le nom d'une personne
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Var bor du?
Missä sinä asut?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Vad är din adress?
Mikä sinun osoitteesi on?
Demander l'adresse d'une personne
Vilken nationalitet tillhör du?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Demander la nationalité d'une personne
När anlände du till [landet]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan du visa mig din legitimation?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Min civilstatus är __________.
Minä olen _________.
Signifier votre situation matrimoniale
singel
naimaton
Situation matrimoniale
gift
naimisissa
Situation matrimoniale
separerad
asumuserossa
Situation matrimoniale
skild
eronnut
Situation matrimoniale
sambo
avoliitossa
Situation matrimoniale
i ett partnerskap
rekisteröidyssä parisuhteessa
Situation matrimoniale
ogift par
parisuhteessa
Situation matrimoniale
i ett partnerskap
avoliitossa
Situation matrimoniale
änka
leski
Situation matrimoniale
Har du barn?
Onko sinulla lapsia?
Demander à une personne si elle a des enfants
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Vilka dokument ska jag ta med?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Demander quels documents vous devez fournir
Kostar det något att registrera sig?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Jag vill registrera min bostad.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Vad täcker sjukförsäkringen?
Mitä vakuutus kattaa?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Patientavgifter
Sairaalakulut
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Specialistkostnader
Erikoislääkärikustannukset
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostiska prov
Diagnostinen tutkimus
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiset toimenpiteet
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrisk behandling
Psykiatrinen hoito
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandbehandlingar
Hammashoito
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Ögonbehandling
Silmähoito
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Demander comment prolonger un visa
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Är mitt körkort giltigt här?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Demander si votre permis de conduire est valide
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Demander un permis de conduire provisoire
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Haluaisin suorittaa ________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoriprov
teoriakokeen
Type d'examen
uppkörning
inssiajon
Type d'examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adressen
osoitetta
Objet de la modification
namnet
nimeä
Objet de la modification
bilden
kuvaa
Objet de la modification
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
borttappat
kadonneen
Type de problème
stulet
varastetun
Type de problème
förstört
vaurioituneen
Type de problème
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)