Néerlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Demander où trouver un formulaire
När var ditt [dokument] utfärdat?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Demander quand un document a été délivré
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Demander où un document a été délivré
När går din legitimation ut?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mijn [document] werd gestolen.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Denna information är konfidentiell.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Vad heter du?
Wat is uw naam?
Demander le nom d'une personne
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Var bor du?
Waar woont u?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Vad är din adress?
Wat is uw adres?
Demander l'adresse d'une personne
Vilken nationalitet tillhör du?
Wat is uw nationaliteit?
Demander la nationalité d'une personne
När anlände du till [landet]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan du visa mig din legitimation?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Min civilstatus är __________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
singel
alleenstaand
Situation matrimoniale
gift
gehuwd
Situation matrimoniale
separerad
uit elkaar
Situation matrimoniale
skild
gescheiden
Situation matrimoniale
sambo
samenwonend
Situation matrimoniale
i ett partnerskap
geregistreerd partnerschap
Situation matrimoniale
ogift par
ongetrouwde partners
Situation matrimoniale
i ett partnerskap
in een relatie
Situation matrimoniale
änka
verweduwd
Situation matrimoniale
Har du barn?
Heeft u kinderen?
Demander à une personne si elle a des enfants
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Vilka dokument ska jag ta med?
Welke documenten moet ik meenemen?
Demander quels documents vous devez fournir
Kostar det något att registrera sig?
Zijn er registratiekosten?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Jag vill registrera min bostad.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Vad täcker sjukförsäkringen?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Patientavgifter
Ziekenhuiskosten
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Specialistkostnader
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostiska prov
Diagnostische toets
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiska ingrepp
Chirurgische ingrepen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrisk behandling
Psychiatrische behandeling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandbehandlingar
Tandheelkundige behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Ögonbehandling
Oogzorg behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
Waarom vraagt u een visum aan?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Demander comment prolonger un visa
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Är mitt körkort giltigt här?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Demander si votre permis de conduire est valide
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Demander un permis de conduire provisoire
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoriprov
theoretische test
Type d'examen
uppkörning
rijexamen
Type d'examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adressen
mijn adres
Objet de la modification
namnet
mijn naam
Objet de la modification
bilden
mijn foto
Objet de la modification
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
borttappat
verloren
Type de problème
stulet
gestolen
Type de problème
förstört
beschadigd
Type de problème
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ik heb een blanco strafblad.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)