Turc | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Demander où trouver un formulaire
När var ditt [dokument] utfärdat?
[belge] ne zaman verildi?
Demander quand un document a été délivré
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
[belge] nerede verildi?
Demander où un document a été délivré
När går din legitimation ut?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Demander quels documents vous devez apporter
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mitt [dokument] har blivit stulet.
[belge] belgem çalındı.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Denna information är konfidentiell.
Bu bilgi özeldir.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Vad heter du?
Adınız nedir?
Demander le nom d'une personne
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Var bor du?
Nerede yaşıyorsunuz?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Vad är din adress?
İkamet adresiniz nedir?
Demander l'adresse d'une personne
Vilken nationalitet tillhör du?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Demander la nationalité d'une personne
När anlände du till [landet]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan du visa mig din legitimation?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Min civilstatus är __________.
Medeni halim ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
singel
bekar
Situation matrimoniale
gift
evli
Situation matrimoniale
separerad
ayrılmış
Situation matrimoniale
skild
boşanmış
Situation matrimoniale
sambo
birlikte yaşıyor
Situation matrimoniale
i ett partnerskap
medeni birliktelik
Situation matrimoniale
ogift par
evlenmemiş çift
Situation matrimoniale
i ett partnerskap
medeni ortaklık içinde
Situation matrimoniale
änka
dul
Situation matrimoniale
Har du barn?
Çocuğunuz var mı?
Demander à une personne si elle a des enfants
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Vilka dokument ska jag ta med?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Demander quels documents vous devez fournir
Kostar det något att registrera sig?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Jag vill registrera min bostad.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Vad täcker sjukförsäkringen?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Patientavgifter
Hastane masrafları
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Specialistkostnader
Uzman doktor ücretleri
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostiska prov
Tanı koyma testleri
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiska ingrepp
Cerrahi operasyonlar
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrisk behandling
Psikiyatri tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandbehandlingar
Diş tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Ögonbehandling
Göz tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Demander comment prolonger un visa
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Vize başvurum neden reddedildi?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Är mitt körkort giltigt här?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Demander si votre permis de conduire est valide
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Demander un permis de conduire provisoire
Jag skulle vilja boka tid för _______.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoriprov
teorik sınav
Type d'examen
uppkörning
direksiyon sınavı
Type d'examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adressen
adres
Objet de la modification
namnet
ad
Objet de la modification
bilden
fotoğraf
Objet de la modification
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
borttappat
kayıp
Type de problème
stulet
çalınmış
Type de problème
förstört
hasarlı
Type de problème
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Sabıka kaydım yoktur.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)