Vietnamien | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Demander où trouver un formulaire
När var ditt [dokument] utfärdat?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Demander quand un document a été délivré
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Demander où un document a été délivré
När går din legitimation ut?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Demander quels documents vous devez apporter
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mitt [dokument] har blivit stulet.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Denna information är konfidentiell.
Thông tin này là bí mật
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Vad heter du?
Bạn tên gì?
Demander le nom d'une personne
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Var bor du?
Bạn sống ở đâu?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Vad är din adress?
Địa chỉ của bạn là gì?
Demander l'adresse d'une personne
Vilken nationalitet tillhör du?
Quốc tịch của bạn là gì?
Demander la nationalité d'une personne
När anlände du till [landet]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan du visa mig din legitimation?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Min civilstatus är __________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Signifier votre situation matrimoniale
singel
độc thân
Situation matrimoniale
gift
đã thành hôn
Situation matrimoniale
separerad
ly thân
Situation matrimoniale
skild
ly dị
Situation matrimoniale
sambo
sống thử
Situation matrimoniale
i ett partnerskap
kết hợp dân sự
Situation matrimoniale
ogift par
đối tác chưa kết hôn
Situation matrimoniale
i ett partnerskap
hợp doanh gia thuộc
Situation matrimoniale
änka
góa phụ
Situation matrimoniale
Har du barn?
Bạn có con chưa?
Demander à une personne si elle a des enfants
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Vilka dokument ska jag ta med?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Demander quels documents vous devez fournir
Kostar det något att registrera sig?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Jag vill registrera min bostad.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Vad täcker sjukförsäkringen?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Patientavgifter
Phí bệnh viện
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Specialistkostnader
Phí chuyên gia
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostiska prov
Xét nghiệm chẩn đoán
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiska ingrepp
Thủ tục phẫu thuật
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrisk behandling
Điều trị tâm thần
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandbehandlingar
Điều trị nha khoa
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Ögonbehandling
Điều trị nhãn khoa
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Demander comment prolonger un visa
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Tôi muốn đăng kí xe
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Är mitt körkort giltigt här?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Demander si votre permis de conduire est valide
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Demander un permis de conduire provisoire
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Tôi muốn đăng kí _________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoriprov
Kì thi lý thuyết
Type d'examen
uppkörning
Kì thi lái xe
Type d'examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adressen
địa chỉ
Objet de la modification
namnet
tên
Objet de la modification
bilden
ảnh
Objet de la modification
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
borttappat
mất
Type de problème
stulet
bị đánh cắp
Type de problème
förstört
bi hư hỏng
Type de problème
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Tôi không có tiền án tiền sự
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)