Anglais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
When was your [document] issued?
Demander quand un document a été délivré
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Where was your [document] issued?
Demander où un document a été délivré
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
When does your ID expire?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Could you help me fill out the form?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Můj [dokument] byl ukraden.
My [document] has been stolen.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Tyto informace jsou důvěrné.
The information is confidential.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Can you give me a receipt for this application?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak se jmenuješ?
What is your name?
Demander le nom d'une personne
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Could you please tell me your place and date of birth?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kde bydlíte?
Where do you live?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaká je vaše adresa?
What is your address?
Demander l'adresse d'une personne
Jaké je vaše občanství?
What is your citizenship?
Demander la nationalité d'une personne
Kdy jste přijeli do [country]?
When did you arrive in [country]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Could you please show me your ID?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Můj rodinný stav je ___________.
My marital status is ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
svobodný/á
single
Situation matrimoniale
ženatý/vdaná
married
Situation matrimoniale
odděleni
separated
Situation matrimoniale
rozvedený/rozvedená
divorced
Situation matrimoniale
žijící ve společné domácnosti
cohabiting
Situation matrimoniale
v registrovaném partnerství
in a civil union
Situation matrimoniale
nesezdaní partneři
unmarried partners
Situation matrimoniale
v domácím partnerství
in a domestic partnership
Situation matrimoniale
vdovec/vdova
widowed
Situation matrimoniale
Máte děti?
Do you have children?
Demander à une personne si elle a des enfants
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Do you have dependents living with you?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
I would like to reunite with my family.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
I would like to register in the city.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jaké dokumenty si mám přinést?
What documents shall I bring?
Demander quels documents vous devez fournir
Je registrace zpoplatněná?
Are there any registration fees?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
I am here for the domicile registration.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
I would like to apply for a residence permit.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Do I need private health insurance?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
What is covered by the health insurance?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospital fees
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Poplatky za konsultace se specialisty
Specialists' fees
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostické testy
Diagnostic tests
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgické zákroky
Surgical procedures
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrická léčba
Psychiatric treatment
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zubní ošetření
Dental treatments
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oční ošetření
Eye care treatment
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Why are you requesting the entry visa?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Do I need a visa to visit [country]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
How can I extend my visa?
Demander comment prolonger un visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Why has my visa application been rejected?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Can I apply to become a permanent resident?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Musím změnit svou registrační značku?
Do I have to change the license plate of my car?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
I would like to register my vehicle.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Is my driving licence valid here?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
I would like to apply for a provisional driving license.
Demander un permis de conduire provisoire
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
I would like to book my __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Teoretický test
theory test
Type d'examen
Praktický test
driving test
Type d'examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
I would like to change the ____________on my driving license.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adresu
address
Objet de la modification
jméno
name
Objet de la modification
fotografii
photo
Objet de la modification
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
I would like to add higher categories to my driving license.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
I would like to renew my driving license.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
I would like to replace a ___________ driving license.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
ztracený
lost
Type de problème
ukradený
stolen
Type de problème
zničený
damaged
Type de problème
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
I would like to appeal my license suspension.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Where can I register for the [language] test?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mám čistý trestní rejstřík.
I have a clean criminal record.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
I have the required level of [language].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kolik stojí podat žádost o občanství?
What are the fees for citizenship application?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)