Arabe | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Demander où trouver un formulaire
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Demander quand un document a été délivré
Kde byl váš [dokument] vydaný?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Demander où un document a été délivré
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Demander quels documents vous devez apporter
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Můj [dokument] byl ukraden.
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Tyto informace jsou důvěrné.
المعلومات سرية.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak se jmenuješ?
ما هو اسمك؟
Demander le nom d'une personne
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kde bydlíte?
أين تعيش؟
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaká je vaše adresa?
ما هو عنوانك؟
Demander l'adresse d'une personne
Jaké je vaše občanství?
ما هي جنسيتك؟
Demander la nationalité d'une personne
Kdy jste přijeli do [country]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Můj rodinný stav je ___________.
حالتي الزوجية هي___________________.
Signifier votre situation matrimoniale
svobodný/á
عازب
Situation matrimoniale
ženatý/vdaná
متزوج
Situation matrimoniale
odděleni
منفصل
Situation matrimoniale
rozvedený/rozvedená
مطلق
Situation matrimoniale
žijící ve společné domácnosti
لدي شريك/شريكة في السكن
Situation matrimoniale
v registrovaném partnerství
متزوجان مدنيا
Situation matrimoniale
nesezdaní partneři
شريكان غير متزوجين
Situation matrimoniale
v domácím partnerství
في شراكة منزلية
Situation matrimoniale
vdovec/vdova
أرمل/أرملة
Situation matrimoniale
Máte děti?
هل لديك أطفال؟
Demander à une personne si elle a des enfants
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
أرغب في التسجيل في المدينة
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jaké dokumenty si mám přinést?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Demander quels documents vous devez fournir
Je registrace zpoplatněná?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Demander s'il y a des frais d'inscription
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Poplatky za pobyt v nemocnici
تكاليف المستشفى
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Poplatky za konsultace se specialisty
أجور المختصين
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostické testy
اختبارات التشخيص
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgické zákroky
العمليات الجراحية
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrická léčba
العلاج النفسي
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zubní ošetření
العلاج السني
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oční ošetření
علاج العينين
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Demander comment prolonger un visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Mohu žádat o trvalý pobyt?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Musím změnit svou registrační značku?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Demander si votre permis de conduire est valide
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Demander un permis de conduire provisoire
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Teoretický test
اختبار نظري
Type d'examen
Praktický test
اختبار القيادة
Type d'examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adresu
العنوان
Objet de la modification
jméno
الاسم
Objet de la modification
fotografii
الصورة
Objet de la modification
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
ztracený
ضائعة
Type de problème
ukradený
مسروقة
Type de problème
zničený
متضررة
Type de problème
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mám čistý trestní rejstřík.
لدي سجل إجرامي نظيف.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kolik stojí podat žádost o občanství?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Demander quels sont les frais de naturalisation
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)