Finnois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Demander où trouver un formulaire
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Demander quand un document a été délivré
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Demander où un document a été délivré
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Demander quels documents vous devez apporter
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Můj [dokument] byl ukraden.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Tyto informace jsou důvěrné.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak se jmenuješ?
Mikä sinun nimesi on?
Demander le nom d'une personne
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kde bydlíte?
Missä sinä asut?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaká je vaše adresa?
Mikä sinun osoitteesi on?
Demander l'adresse d'une personne
Jaké je vaše občanství?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Demander la nationalité d'une personne
Kdy jste přijeli do [country]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Můj rodinný stav je ___________.
Minä olen _________.
Signifier votre situation matrimoniale
svobodný/á
naimaton
Situation matrimoniale
ženatý/vdaná
naimisissa
Situation matrimoniale
odděleni
asumuserossa
Situation matrimoniale
rozvedený/rozvedená
eronnut
Situation matrimoniale
žijící ve společné domácnosti
avoliitossa
Situation matrimoniale
v registrovaném partnerství
rekisteröidyssä parisuhteessa
Situation matrimoniale
nesezdaní partneři
parisuhteessa
Situation matrimoniale
v domácím partnerství
avoliitossa
Situation matrimoniale
vdovec/vdova
leski
Situation matrimoniale
Máte děti?
Onko sinulla lapsia?
Demander à une personne si elle a des enfants
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jaké dokumenty si mám přinést?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Demander quels documents vous devez fournir
Je registrace zpoplatněná?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Mitä vakuutus kattaa?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Poplatky za pobyt v nemocnici
Sairaalakulut
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Poplatky za konsultace se specialisty
Erikoislääkärikustannukset
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostické testy
Diagnostinen tutkimus
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgické zákroky
Kirurgiset toimenpiteet
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrická léčba
Psykiatrinen hoito
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zubní ošetření
Hammashoito
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oční ošetření
Silmähoito
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Demander comment prolonger un visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Musím změnit svou registrační značku?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Demander un permis de conduire provisoire
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Teoretický test
teoriakokeen
Type d'examen
Praktický test
inssiajon
Type d'examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adresu
osoitetta
Objet de la modification
jméno
nimeä
Objet de la modification
fotografii
kuvaa
Objet de la modification
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
ztracený
kadonneen
Type de problème
ukradený
varastetun
Type de problème
zničený
vaurioituneen
Type de problème
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mám čistý trestní rejstřík.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)