Japonais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Demander quand un document a été délivré
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Demander où un document a été délivré
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Můj [dokument] byl ukraden.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Tyto informace jsou důvěrné.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak se jmenuješ?
Demander le nom d'une personne
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kde bydlíte?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaká je vaše adresa?
Demander l'adresse d'une personne
Jaké je vaše občanství?
Demander la nationalité d'une personne
Kdy jste přijeli do [country]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Můj rodinný stav je ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
svobodný/á
Situation matrimoniale
ženatý/vdaná
Situation matrimoniale
odděleni
Situation matrimoniale
rozvedený/rozvedená
Situation matrimoniale
žijící ve společné domácnosti
Situation matrimoniale
v registrovaném partnerství
Situation matrimoniale
nesezdaní partneři
Situation matrimoniale
v domácím partnerství
Situation matrimoniale
vdovec/vdova
Situation matrimoniale
Máte děti?
Demander à une personne si elle a des enfants
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jaké dokumenty si mám přinést?
Demander quels documents vous devez fournir
Je registrace zpoplatněná?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostické testy
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgické zákroky
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrická léčba
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zubní ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oční ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Demander comment prolonger un visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Musím změnit svou registrační značku?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Demander un permis de conduire provisoire
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Teoretický test
Type d'examen
Praktický test
Type d'examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adresu
Objet de la modification
jméno
Objet de la modification
fotografii
Objet de la modification
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
ztracený
Type de problème
ukradený
Type de problème
zničený
Type de problème
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mám čistý trestní rejstřík.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)