Polonais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Demander où trouver un formulaire
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander quand un document a été délivré
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander où un document a été délivré
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Demander quels documents vous devez apporter
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Můj [dokument] byl ukraden.
Mój [dokument] został skradziony.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Tyto informace jsou důvěrné.
Podane informacje są poufne.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak se jmenuješ?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Demander le nom d'une personne
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kde bydlíte?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaká je vaše adresa?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Demander l'adresse d'une personne
Jaké je vaše občanství?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Demander la nationalité d'une personne
Kdy jste přijeli do [country]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Můj rodinný stav je ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Signifier votre situation matrimoniale
svobodný/á
kawaler/panna
Situation matrimoniale
ženatý/vdaná
żonaty/zamężna
Situation matrimoniale
odděleni
w separacji
Situation matrimoniale
rozvedený/rozvedená
rozwodnik/rozwódka
Situation matrimoniale
žijící ve společné domácnosti
w konkubinacie
Situation matrimoniale
v registrovaném partnerství
w rejestrowanym związku partnerskim
Situation matrimoniale
nesezdaní partneři
w związku partnerskim
Situation matrimoniale
v domácím partnerství
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Situation matrimoniale
vdovec/vdova
wdowiec/wdowa
Situation matrimoniale
Máte děti?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Demander à une personne si elle a des enfants
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jaké dokumenty si mám přinést?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Demander quels documents vous devez fournir
Je registrace zpoplatněná?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Poplatky za pobyt v nemocnici
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Poplatky za konsultace se specialisty
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostické testy
Badania diagnostyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgické zákroky
Zabiegi chirurgiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrická léčba
Leczenie psychiatryczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zubní ošetření
Leczenie stomatologiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oční ošetření
Leczenie okulistyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Demander comment prolonger un visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Musím změnit svou registrační značku?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Demander un permis de conduire provisoire
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Teoretický test
egzamin teoretyczny
Type d'examen
Praktický test
egzamin praktyczny
Type d'examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adresu
adres
Objet de la modification
jméno
nazwisko
Objet de la modification
fotografii
zdjęcie
Objet de la modification
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
ztracený
zgubienie (prawa jazdy)
Type de problème
ukradený
kradzież (prawa jazdy)
Type de problème
zničený
zniszczenie (prawa jazdy)
Type de problème
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mám čistý trestní rejstřík.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)