Turc | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Demander où trouver un formulaire
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[belge] ne zaman verildi?
Demander quand un document a été délivré
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[belge] nerede verildi?
Demander où un document a été délivré
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Demander quels documents vous devez apporter
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Můj [dokument] byl ukraden.
[belge] belgem çalındı.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Tyto informace jsou důvěrné.
Bu bilgi özeldir.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak se jmenuješ?
Adınız nedir?
Demander le nom d'une personne
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kde bydlíte?
Nerede yaşıyorsunuz?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaká je vaše adresa?
İkamet adresiniz nedir?
Demander l'adresse d'une personne
Jaké je vaše občanství?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Demander la nationalité d'une personne
Kdy jste přijeli do [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Můj rodinný stav je ___________.
Medeni halim ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
svobodný/á
bekar
Situation matrimoniale
ženatý/vdaná
evli
Situation matrimoniale
odděleni
ayrılmış
Situation matrimoniale
rozvedený/rozvedená
boşanmış
Situation matrimoniale
žijící ve společné domácnosti
birlikte yaşıyor
Situation matrimoniale
v registrovaném partnerství
medeni birliktelik
Situation matrimoniale
nesezdaní partneři
evlenmemiş çift
Situation matrimoniale
v domácím partnerství
medeni ortaklık içinde
Situation matrimoniale
vdovec/vdova
dul
Situation matrimoniale
Máte děti?
Çocuğunuz var mı?
Demander à une personne si elle a des enfants
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Demander quels documents vous devez fournir
Je registrace zpoplatněná?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hastane masrafları
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Poplatky za konsultace se specialisty
Uzman doktor ücretleri
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostické testy
Tanı koyma testleri
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgické zákroky
Cerrahi operasyonlar
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrická léčba
Psikiyatri tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zubní ošetření
Diş tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oční ošetření
Göz tedavisi
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Demander comment prolonger un visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vize başvurum neden reddedildi?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Musím změnit svou registrační značku?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Demander un permis de conduire provisoire
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Teoretický test
teorik sınav
Type d'examen
Praktický test
direksiyon sınavı
Type d'examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adresu
adres
Objet de la modification
jméno
ad
Objet de la modification
fotografii
fotoğraf
Objet de la modification
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
ztracený
kayıp
Type de problème
ukradený
çalınmış
Type de problème
zničený
hasarlı
Type de problème
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mám čistý trestní rejstřík.
Sabıka kaydım yoktur.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)