Vietnamien | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Demander où trouver un formulaire
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Demander quand un document a été délivré
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Demander où un document a été délivré
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Můj [dokument] byl ukraden.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Tyto informace jsou důvěrné.
Thông tin này là bí mật
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak se jmenuješ?
Bạn tên gì?
Demander le nom d'une personne
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kde bydlíte?
Bạn sống ở đâu?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaká je vaše adresa?
Địa chỉ của bạn là gì?
Demander l'adresse d'une personne
Jaké je vaše občanství?
Quốc tịch của bạn là gì?
Demander la nationalité d'une personne
Kdy jste přijeli do [country]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Můj rodinný stav je ___________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Signifier votre situation matrimoniale
svobodný/á
độc thân
Situation matrimoniale
ženatý/vdaná
đã thành hôn
Situation matrimoniale
odděleni
ly thân
Situation matrimoniale
rozvedený/rozvedená
ly dị
Situation matrimoniale
žijící ve společné domácnosti
sống thử
Situation matrimoniale
v registrovaném partnerství
kết hợp dân sự
Situation matrimoniale
nesezdaní partneři
đối tác chưa kết hôn
Situation matrimoniale
v domácím partnerství
hợp doanh gia thuộc
Situation matrimoniale
vdovec/vdova
góa phụ
Situation matrimoniale
Máte děti?
Bạn có con chưa?
Demander à une personne si elle a des enfants
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jaké dokumenty si mám přinést?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Demander quels documents vous devez fournir
Je registrace zpoplatněná?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Poplatky za pobyt v nemocnici
Phí bệnh viện
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Poplatky za konsultace se specialisty
Phí chuyên gia
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostické testy
Xét nghiệm chẩn đoán
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgické zákroky
Thủ tục phẫu thuật
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrická léčba
Điều trị tâm thần
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zubní ošetření
Điều trị nha khoa
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oční ošetření
Điều trị nhãn khoa
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Demander comment prolonger un visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Musím změnit svou registrační značku?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Tôi muốn đăng kí xe
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Demander un permis de conduire provisoire
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Teoretický test
Kì thi lý thuyết
Type d'examen
Praktický test
Kì thi lái xe
Type d'examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adresu
địa chỉ
Objet de la modification
jméno
tên
Objet de la modification
fotografii
ảnh
Objet de la modification
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
ztracený
mất
Type de problème
ukradený
bị đánh cắp
Type de problème
zničený
bi hư hỏng
Type de problème
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mám čistý trestní rejstřík.
Tôi không có tiền án tiền sự
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)