Néerlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

____ için nereden form bulabilirim?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Demander où trouver un formulaire
[belge] ne zaman verildi?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Demander quand un document a été délivré
[belge] nerede verildi?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Demander où un document a été délivré
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
[belge] belgem çalındı.
Mijn [document] werd gestolen.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Bu bilgi özeldir.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Adınız nedir?
Wat is uw naam?
Demander le nom d'une personne
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Nerede yaşıyorsunuz?
Waar woont u?
Demander le lieu de résidence d'une personne
İkamet adresiniz nedir?
Wat is uw adres?
Demander l'adresse d'une personne
Hangi ülke vatandaşısınız?
Wat is uw nationaliteit?
Demander la nationalité d'une personne
[ülke] ne zaman geldiniz?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kimliğinizi görebilir miyim?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Medeni halim ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
bekar
alleenstaand
Situation matrimoniale
evli
gehuwd
Situation matrimoniale
ayrılmış
uit elkaar
Situation matrimoniale
boşanmış
gescheiden
Situation matrimoniale
birlikte yaşıyor
samenwonend
Situation matrimoniale
medeni birliktelik
geregistreerd partnerschap
Situation matrimoniale
evlenmemiş çift
ongetrouwde partners
Situation matrimoniale
medeni ortaklık içinde
in een relatie
Situation matrimoniale
dul
verweduwd
Situation matrimoniale
Çocuğunuz var mı?
Heeft u kinderen?
Demander à une personne si elle a des enfants
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Welke documenten moet ik meenemen?
Demander quels documents vous devez fournir
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Zijn er registratiekosten?
Demander s'il y a des frais d'inscription
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hastane masrafları
Ziekenhuiskosten
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Uzman doktor ücretleri
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tanı koyma testleri
Diagnostische toets
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Cerrahi operasyonlar
Chirurgische ingrepen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psikiyatri tedavisi
Psychiatrische behandeling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diş tedavisi
Tandheelkundige behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Göz tedavisi
Oogzorg behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Waarom vraagt u een visum aan?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Demander comment prolonger un visa
Vize başvurum neden reddedildi?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Ehliyetim burada geçerli mi?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Demander si votre permis de conduire est valide
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Demander un permis de conduire provisoire
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teorik sınav
theoretische test
Type d'examen
direksiyon sınavı
rijexamen
Type d'examen
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
mijn adres
Objet de la modification
ad
mijn naam
Objet de la modification
fotoğraf
mijn foto
Objet de la modification
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
kayıp
verloren
Type de problème
çalınmış
gestolen
Type de problème
hasarlı
beschadigd
Type de problème
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Sabıka kaydım yoktur.
Ik heb een blanco strafblad.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)